UPDATE! Europaweg Fase 2

Update!
In de nacht van maandag 30 op dinsdag 31 oktober worden alle verkeersmaatregelen voor fase 2 geplaatst.

Vanaf dinsdag 31 oktober wordt al het verkeer vanaf de Costa del Sol tot aan de Zwemmerslaan over de in fase 1 aangelegde nieuwe rijbaan van de Europaweg geleid. De aannemer is dan bezig met de nieuwe inrichting van de Europaweg aan de zuidzijde van de Europaweg vanaf de Costa del Sol tot aan Zwemmerslaan. De aansluiting van de Zwemmerslaan, de Engelandlaan en de Groningenlaan op de Europaweg worden afgesloten om de aanleg van de rotondes mogelijk te maken. De Zuiderzeelaan en de Costa del Sol worden niet afgesloten in fase 2. De Zwemmerslaan is in fase 2 afgesloten voor autoverkeer, dat via de Amelandstraat de wijk uit kan rijden. Bewoners zijn hier schriftelijk over geïnformeerd.

Wat en wanneer
In fase 2 gaan wij de westelijke rijbaan van de Schouwbroekerbrug tot aan de Costa del Sol aanpakken. Zie pdf document voor details.

Gevolgen voor bereikbaarheid omgeving Zwemmerslaan
De Zwemmerslaan is in fase 2 afgesloten voor autoverkeer, zodat wij de rotonde kunnen gaan bouwen. Wij maken het fietspad tussen de Amelandstraat en de Zwemmerslaan tijdelijk geschikt voor autoverkeer, zodat bestemmingsverkeer en de hulpdiensten via de Amelandstraat de wijk in en uit kunnen rijden.
Fietsers en voetgangers kunnen wel de Europaweg oversteken met behulp van de verkeerslichten. Na fase 2 herstellen wij de doorsteek weer als fietspad.

Hinder
Wij begrijpen dat door deze tijdelijke verkeersmaatregelen omwonenden overlast kunnen ervaren. Wij hopen dat u er begrip voor heeft dat wij het kruispunt zo ombouwen naar een rotonde. De verwachting is dat deze fase medio december is afgerond.

Meer informatie
Meer informatie kunt u vinden op de website van de gemeente Haarlem:
www.haarlem.nl/europaweg
Heeft u naar aanleiding van deze brief of tijdens de werkzaamheden vragen over dit project, dan kunt u contact met mij opnemen via 06 19043782 of rentes@ooms.nl.
Met vriendelijke groet,
Rob Entes
Omgevingsmanager
Ooms Construction BV