Voeren van meeuwen en duiven verboden

In Haarlem is het voortaan verboden om meeuwen en duiven te voeren in de openbare ruimte. De gemeente heeft dit besloten om overlast van meeuwen en duiven in de stad tegen te gaan.

Mensen die na waarschuwingen toch voer neergooien waar meeuwen en duiven op afkomen, kunnen zelfs een boete van € 140 krijgen. Maar belangrijker is dat iedereen weet dat voeren en achterlaten van etensresten meeuwen en ander ongedierte aantrekt en dus de overlast vergroot.

Ieder jaar heeft Haarlem te maken met meeuwenoverlast. Vooral in voorjaar en zomer krijgt de gemeente veel meldingen over gekrijs, bevuiling door poep, het opentrekken van vuilniszakken en (schijn)aanvallen van de dieren. Buurten met veel platte daken zijn extra aantrekkelijk voor meeuwen om te nestelen. De gemeente geeft subsidie voor maatregelen die voorkomen dat meeuwen een nest op hun dak bouwen.

Lees meer op www.haarlem.nl/meeuwenoverlast.


Maart 2018

Uit gemeentelijk onderzoek blijkt dat bijna de helft van de Haarlemmers hinder ondervindt van meeuwen. Als gemeente willen we deze overlast natuurlijk graag verminderen. Omdat veel meeuwen zich vanaf april nestelen op platte daken, hoop ik dat u in de wijk aandacht wilt schenken aan drie preventiemethoden:

  • Het schoonhouden van (platte) daken. Meeuwen nestelen zich namelijk bij voorkeur op plekken waar voldoende nestmateriaal aanwezig is.
  • Het plaatsen van meeuwenwering door een gecertificeerd bedrijf. De gemeente biedt hiervoor in bepaalde gevallen een financiële tegemoetkoming.
  • Het laten behandelen van eieren met biologische olie, waardoor deze niet uitkomen. Ook hiervoor is een subsidie beschikbaar.

Voor meer informatie verwijs ik u graag naar onze website:

https://www.haarlem.nl/meeuwenoverlast

Ik hoop dat de gemeente Haarlem mag rekenen op uw medewerking!