Vacatures

De Wijkraad Molenwijk is een groep actieve vrijwilligers die een bijdrage levert aan het behartigen van de belangen van de wijk. We proberen input te leveren voor een mooie, leefbare en levendige wijk. Kernpunten zijn daarbij voor ons samenhang in de wijk, voldoende activiteiten voor jong en oud en aandacht voor cultuur.

Vacatures wijkraad:

Algemeen bestuurslid

Het bestuur van de wijkraad is momenteel niet helemaal op sterkte.
Er is nog behoefte aan aanvulling van het bestuur. We zoeken nog twee algemeen bestuursleden, die liefst ook overdag wat tijd hebben.

De gemeente Haarlem organiseert vaak bijeenkomsten, waarvoor leden van de wijkraden worden uitgenodigd, tijdens de kantooruren van de ambtenaren. Een aantal bestuursleden van de wijkraad Molenwijk heeft een baan en kan dus nooit naar deze bijeenkomsten.
Toch is het van belang om onze stem te laten horen.
Vandaar deze oproep voor nog twee algemeen bestuursleden.

Groenspecialist

Een groep van ongeveer 7-8 vrijwilligers houdt zich actief bezig met het opknappen van het groen in met name het park achter de Jumbo, maar ook op diverse andere plekken in onze wijk.

Elke eerste woensdag van de maand (van 10 – 12 uur) zijn zij druk doende om openbare ruimtes aan te pakken. Daarbij werden zij ondersteund door een lid van de wijkraad. Dit wijkraadslid heeft nu een fulltime baan gevonden, waardoor hij niet meer beschikbaar is voor deze begeleiding.
Voor de groep is het van groot belang, dat er iemand aanwezig is, die kan aangeven, wat in bepaalde tijden van het jaar wel en wat niet kan/mag worden gedaan.

Vindt u het leuk om met een groep mensen in het groen van onze wijk actief te zijn, en hebt u verstand van zaken: meldt u dan aan als Groenspecialist.

"Buurtouder"

In de ons omringende wijken van Schalkwijk zijn groepen ouders, die regelmatig een rondje maken door de wijk. Tijdens deze ronde maken zij kennis met buurtbewoners en houden zij een beetje toezicht op de wijk. Zij zijn eigenlijk de ogen en oren van de wijk, spreken mensen aan op eventueel foutief handelen en luisteren naar de behoeftes en wensen van de bewoners.

Het is de bedoeling dat een dergelijke groep voor Molenwijk zich eerst gaat oriënteren bij onze buur-buurtouders. Daarna gaan zij zelfstandig aan de slag (eventueel in het begin geholpen door de buurgroep uit Meerwijk.

Heeft u interesse in één van bovenstaande functies?

Neem dan contact op met ons via info@wijkraadmolenwijk.nl.

 

Vacature Burenhulp-coördinator

Wat is Burenhulp?
Het project Burenhulp heeft als doel om de ouderwetse burenhulp weer nieuw leven in te blazen en buren in een straat meer in contact met elkaar te brengen. Op die manier gaan buren meer naar elkaar omkijken, iets voor elkaar doen of helpen met het vinden van professionele hulp waar nodig.

In Haarlem zijn inmiddels al zeven netwerken actief. Voor Molenwijk wordt nu gezocht naar een enthousiaste:

Burenhulp-coördinator (op vrijwillige basis, maximaal 4 uur per week)

Wat doet een Burenhulp -coördinator in een wijk?
De coördinator gaat samen met de projectleider op zoek naar contactpersonen. In elke straat komt een contactpersoon die de Burenhulp stimuleert. De coördinator ondersteunt de contactpersonen en organiseert bijeenkomsten. Samen vormen deze contactpersonen en de coördinator het netwerk Burenhulp. De coördinator houdt de lijst van contactpersonen bij, organiseert bijeenkomsten met de contactpersonen (4 x per jaar), zorgt voor berichten in de wijkkrant en op de wijkwebsite, heeft af en toe contact met de wijkraad en neemt deel aan het stedelijke coördinatorenoverleg.

Waarom zou je willen werken als coördinator Burenhulp?
Als coördinator kun je veel betekenen voor anderen zonder dat het veel tijd kost. Werken als coördinator Burenhulp brengt je in contact met mensen in jouw wijk en stad, je netwerk in de sociale sector groeit en je komt veel te weten over zorg en welzijnswerk in Haarlem.

Wie zoeken wij?
Heb jij het hart op de goede plaats en vind je Burenhulp belangrijk? Ben je praktisch, sociaal en handig met de computer? Stap je makkelijk op andere mensen af en kun je bijeenkomsten organiseren? En woon je in Molenwijk? Dan ben jij degene die we zoeken!

Wat bieden wij?
De projectleider biedt intensieve begeleiding bij de opstartfase en zolang als dat wenselijk is.
De project assistent biedt praktische ondersteuning (sociale kaart, informatiemappen, teksten voor wijkkrant en website) en we bieden scholing aan alle coördinatoren.
In het coördinatorenoverleg worden ervaringen en tips uitgewisseld. Je kunt jouw uren flexibel indelen. Ook is er een onkostenvergoeding.

Meer informatie: www.burenhulphaarlem.nl

Voel je je aangesproken of heb je vragen? Stuur dan een mailtje naar margovandenberg@burenhulphaarlem.nl of bel met de projectleider Margo van den Berg tel. 0644576819.