Verkeer en Vervoer (Europaweg)

De Europaweg tussen de Schouwbroekerbrug en de Aziëweg verkeert in slechte staat. Daarom wil de gemeente Haarlem een grote ingreep doen. Hiervoor is op 20 september 2016 het definitief ontwerp (DO) vastgesteld.

Naast het noodzakelijke groot onderhoud aan de Europaweg is onderzoek gedaan naar de haalbaarheid om op een aantal kruispunten de verkeerslichten te verwijderen en te vervangen door rotondes. Dit blijkt ruimtelijk zonder problemen te kunnen. Ook blijkt uit een verkeersstudie dat er relatief weinig verkeer van de Europaweg gebruik maakt, waardoor de hoeveelheid asfalt gehalveerd kan worden. Dit biedt kansen voor groen, minder onderhoudskosten en een betere uitstraling. Het resultaat is een ontwerp met minder asfalt, meer groen en meer bomen, een drietal ingrepen die zorgen voor een fraaie groene entree van Schalkwijk.

Planning

  • Aanbesteding en gunning uitvoeringsfase: gereed 1 november 2016
  • Start uitvoering: zomer 2017
  • Gereed: zomer 2018

We houden u op de hoogte!

Laatste nieuws - 13 augustus 2017 :