Verslagen 4WRO

Op deze pagina vindt u de verslagen van het BeleidsOverleg- 4WijkRadenOverleg (het overleg van de voorzitters van de wijkraden uit Schalkwijk met o.a. de gemeente).

Voorlopig zijn er geen notulen van de vergaderingen beschikbaar.

BeleidsOverleg- 4WijkRadenOverleg 2018

BeleidsOverleg- 4WijkRadenOverleg 2017

BeleidsOverleg- 4WijkRadenOverleg 2016