Schalks aan de Plas

Stichting Leven op Water (LOW) zoekt in samenwerking met de gemeente Haarlem en de wijkraden Europawijk en Molenwijk creatieve Schalkwijkers die met ons mee willen denken over de toekomst van de Schouwbroekerplas.

Hoe: Actieve werksessie in groepjes

Waar: Wijkcentrum De Wereld, Laan van Berlijn 1

Wanneer: 11 november 2019

Tijdstip: 20:00 uur (inloop vanaf 19:30)

Aanmelden: Graag via rik@levenopwater.nl

Stichting Leven op Water heeft gezamenlijk met de gemeente Haarlem een visie ontwikkeld op de Schouwbroekerplas. LOW is de motor achter dit project en werkt al jaren, vanuit de wijk zelf én gezamenlijk met de bewoners en wijkraden aan de beste invulling van dit al jaren voor de bewoners afgesloten deel van Haarlem. Denk mee in een initiatief om aan aan/ op het water sociale cohesie, ontspanning, rust, (water)recreatie, beperkte horeca, natuur en veiligheid te combineren!

Wij zien u graag verschijnen.

Stichting Leven op Water
Gemeente Haarlem