Aangepaste agenda jaarvergadering!!!

 

 

Op verzoek hebben wij de volgorde van de agenda van de jaarvergadering aangepast.

Aankondiging Jaarvergadering Wijkraad Molenwijk gewijzigd

De Jaarvergadering van de wijkraad Molenwijk zal gehouden worden op:

dinsdag 13 juni 2017
in restaurant De Molenplas

De – aangepaste – agenda ziet er als volgt uit:

19.45 uur    opening en overzicht van de activiteiten van de wijkraad van het jaar 2016
20.00 uur    presentatie van de activiteiten van de diverse werkgroepen
20.15 uur    financieel jaarverslag 2016 en begroting 2017
20.30 uur    presentatie van de plannen voor het terrein van Tjaden – Zuid Schalkwijkerweg 58 – door Ernest van der Meijde (Wibaut) en Mark van der Heide (Mark van der Heide Urban Design)
21.00 uur    pauze
21.15 uur    presentatie van de op komst zijnde werkzaamheden aan de Europaweg door Rob Entes (fa. Ooms)
21.45 uur    rondvraag en sluiting