Aankondiging Jaarvergadering

9 november 2021 Agenda Jaarvergadering 

Het Open Koffie Huis, Frieslandlaan 1
Aanvang 19.30u – uiterlijk einde 21:30 uur
Inlooptijd 19:15 uur, graag aanmelden via info@wijkraadmolenwijk.nl

19:15u Inloop

 

19:30u Opening door de voorzitter, met aansluitend:

  • Overzicht activiteiten van de wijkraad in 2019 en 2020
  • Overzicht wijkraadleden (incl. verkiezing secretaris en vacature websitebeheerder)
  • Financieel jaarverslag 2019 en 2020

 

20:00u Kennismaken met de nieuwe Gebiedsmanager (Moira Faber) en Gebiedsverbinder
(Mirjam Boxhoorn)

  • wat kunnen / mogen wij van hen verwachten?

 

20:30u Haarlem van het gas. Hoe gaat dat in zijn werk?

  • Presentatie door Wienand van Dijk (gemeente Haarlem)

 

21:00u Vragen aan de wijkraad / Rondvraag

  • Gelegenheid tot het stellen van wijk gerelateerde vragen

 

21:30u Sluiting