Aanpak gemeentelijke groen

Aarwinkelweg en de Kornburgerweg

De werkzaamheden aan de groenvakken van de Aarwinkelweg en de Kornburgerweg zijn eind 2017 uitgesteld na een signaal van omwonenden dat er zich in het gebied egels bevinden, die mogelijk in winterslaap verkeren. Er is besloten dat de werkzaamheden in 2 fasen worden uitgevoerd. Het uiteindelijke inrichtingsplan voor de groenvakken blijft in tact.

Vanuit de Wet natuurbescherming hebben heeft de gemeente een zorgplicht naar onder andere vogels en zoogdieren. De werkzaamheden moeten plaatsvinden over een groot aantal plantvakken. Dit heeft veel impact op de aanwezige dieren. Vandaar dat is besloten de helft van de plantvakken uit te voeren in 2018. De andere helft wordt uitgevoerd over 2 jaar; in het najaar van 2020. Het najaar blijkt de meest geschikte periode om deze werkzaamheden uit te voeren. We gaan er van uit dat in 2020 de nieuwe beplanting een nieuwe leefomgeving vormt voor de aanwezige dieren. Hierin kunnen ze dan verblijven tijdens de uitvoering van de resterende plantvakken.

Onder het tabblad fasering kunt u zien welke vakken in 2018 worden uitgevoerd en welke in 2020.


Definitief ontwerp Aarwinkelweg (pdf, 6MB)
Definitief ontwerp Korenburgerweg (pdf, 6MB)

De werkzaamheden starten in week 43, de week van 22 oktober 2018.

Fasering 1 (pdf, 3MB)
Fasering 2 (pdf, 3MB)
Fasering 3 (pdf, 3MB)

Voor meer informatie n.a.v. de bewonersbrief: Saskia Vermeulen (svermeulen@haarlem.nl) of Heijmans.