Aanpak Kinderarmoede

22 mei – Uitnodiging besloten bijeenkomst ‘Aanpak Kinderarmoede’

Op woensdag 22 mei organiseert de commissie Samenleving van de gemeenteraad Haarlem een besloten bijeenkomst over kinderarmoede. Ouders met een laag inkomen die geldzorgen ervaren, kunnen dan in gesprek met raadsleden. Tegen  elke zorgen en problemen lopen zij aan? Hoe beïnvloedt dit het gezinsleven? Welke hulp is er en hoe wordt die ervaren?

Aan ouders met geldzorgen
Bent u een ouder en heeft u een laag inkomen en/of geldzorgen? Wat is de invloed hiervan op u en uw kind(eren)? Wilt u uw ervaringen delen met raadsleden en welzijnspartners? Dan bent u van harte uitgenodigd om met elkaar in gesprek te gaan  tijdens de bijeenkomst met raadsleden op 22 mei. Uw ervaring kan bijdragen aan een beter beleid voor de aanpak van kinderarmoede!
Welzijnspartners
Naast de raadsleden zijn er gastsprekers aanwezig van het Jeugdfonds Sport en Cultuur, de Haarlemse Alliantie Tegen KinderArmoede (HATKA), basisschool de Talenten, ShareLocal en het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG).
Waarom deze bijeenkomst?
Ruim 12% van de kinderen in Haarlem groeit op in een gezin met een laag inkomen (130% van de bijstandsnorm) waardoor meedoen en kunnen opgroeien zonder geldzorgen niet vanzelfsprekend is. De effecten hiervan op kinderen kunnen  ingrijpend en langdurig zijn. De Haarlemse gemeenteraad vindt het belangrijk om armoede in gezinnen met kinderen te bestrijden.

Eind dit jaar bespreekt de gemeenteraad het beleid rondom de aanpak van armoede, en kinderarmoede in het bijzonder. De bijeenkomst op 22 mei is onderdeel van een reeks gesprekken die de raadsleden voeren met welzijnsorganisaties,  inwoners en partners om zo een goed beeld te krijgen van de problematiek. Hoe beter begrip raadsleden hebben van de problematiek, hoe beter zij hun taak als volksvertegenwoordiger kunnen uitvoeren en de belangen uit de maatschappij mee kunnen nemen in de besluitvorming.

Programma
De avond start met de gastsprekers. Zij vertellen over wat zij doen en wat zij kunnen betekenen voor deze gezinnen. Daarna wordt u uitgenodigd om in kleinere groepjes van raadsleden, inwoners en instanties met elkaar in gesprek te gaan, vragen te stellen en ervaringen te delen.

19.30 uur – Inloop
19.45 uur  -Start programma
21.30 uur  -Afsluiting programma
21.30 uur  -Gelegenheid tot napraten onder genot van drankje/hapje
22.00 uur  -Einde

Privacy
De gemeenteraad vindt het belangrijk dat u zich veilig voelt om vrij te spreken. Daarom is deze bijeenkomst besloten. Dat betekent dat er alleen genodigden aanwezig zijn. We gaan vertrouwelijk om met uw gegevens en deze worden niet gedeeld. Er worden geen foto’s gemaakt of persoonlijke verhalen schriftelijk vastgelegd.
Aanmelden
U kunt zich aanmelden door een e-mail te sturen naar raadscommunicatie@haarlem.nl. Vermeld u daarbij graag of u alleen komt of nog iemand meeneemt. Vermeld dan ook de naam van die persoon.
Meer informatie
Heeft u naar aanleiding van deze uitnodiging nog vragen, dan kunt u contact opnemen met Angelica van der Kraan, senior beleidsadviseur, via alkraan@haarlem.nl.