Alarm! Roze stippen op Haarmese bomen

Foto: NHD en Haarlemsebomenwachters

Nog deze week worden in Schalkwijk bijna honderd bomen voorzien van een roze logo. De gemeente is voornemens ze nog dit najaar te kappen. De markeringen zijn bedoeld om inwoners te laten zien om welke bomen het gaat. Mochten zij een dergelijke boom toch willen behouden, dan is bezwaar maken mogelijk tot en met 22 oktober.

De stichting Haarlemse Bomenridders, gelieerd aan de Bomenwachters, vindt de kap ’belachelijk’ en laat bij monde van woordvoerder Harry Hobo weten zeker bezwaar te zullen maken. „Ze hadden moeten kijken naar de landelijke populierenrichtlijnen. In plaats daarvan heeft Haarlem gewoon weer hetzelfde bureau ingeschakeld voor de second opinion.”

Als u ziet dat er roze stippen op bomen worden gezet, meldt dat dan s.v.p. bij de wijkraad. Dan kunnen wij e.e.a. verzamelen. Een mail naar info@wijkraadmolenwijk.nl of een formulier invullen. Extra info op de website van de Haarlemse bomenwachters.

Een groot deel van de bomen in het stadsdeel is ongeveer vijftig jaar geleden geplant, toen Schalkwijk werd opgeleverd. Veelal gaat het om snelle groeiers, zoals populieren en wilgen, die inmiddels aan het einde van hun levensduur zouden zijn.

De ’krakkemikkige’ bomen staan verspreid over heel Schalkwijk, maar de meeste zijn te vinden aan de randen in de groengebieden zoals het Engelandpark. Langs de Noord Schalkwijkerweg ter hoogte van het Tennispad en de Belgiëlaan staan meerdere bomen op de kaplijst, evenals populieren in het groenparkje tussen de Spaarnehal en de Europaweg.

In juni is een kapvergunning aangevraagd voor 343 slechte populieren en wilgen in Schalkwijk. Deze bomen zijn door een boomdeskundige beoordeeld en ingedeeld in risicoklassen, 3 tot en met 6. De gemeente Haarlem heeft na een reactie van de Haarlemse Bomenwachters besloten een second opinion te laten uitvoeren voor de bomen in de hoogste risicoklassen. Daaruit is naar voren gekomen dat voor 97 van de 343 slechte populieren en wilgen alsnog een kapvergunning is verleend.

De bezwaarperiode is tot en met 22 oktober. Een gemeentewoordvoerder benadrukt dat in november het onderwerp nog geagendeerd staat in de commissie Beheer. „Tot die tijd worden er geen bomen verwijderd.” Over het lot van de overige 243 bomen in risicoklasse 3 en 4 is nog niet beslist. De motorzagen staan ’on hold’ tot behandeling in de commissie Beheer.

Herplantplan

Aan de hand van het advies van derden en het eigen gemeentelijk beleid wordt gewerkt aan een ’herplantplan’. Het is de bedoeling dat op of nabij de plek van de gekapte bomen nieuwe, kwalitatief betere bomen komen, tenzij dat onmogelijk is vanwege bijvoorbeeld de aanwezigheid van kabels en leidingen, of op aanwijzing van Hoogheemraadschap Rijnland. Na afloop van de bezwaarperiode en eventuele procedures wordt nog een aantal informatieavonden gepland, aldus een gemeentewoordvoerder.