Beachvolleybalbak in Molenpark

Het aanleggen van een beachvolleybalbak in het Molenpark voor recreatief gebruik door iedereen, die een potje wil volleyballen.

Dicht bij het restaurant De Molenplas, waar opslag van netten en ballen kan plaatsvinden (ophalen tegen inlevering van rijbewijs, ID card of mobieltje). Daar is ook een watertappunt.

Dit veld is te gebruiken door alle mensen, die recreëren in het park. Er kunnen afspraken gemaakt worden met de vv Spaarnestad om b.v. 2x per week een aantal uren “les” te geven aan de jongeren uit de buurt (sociale impact).

Het veld is tevens te gebruiken door scholen voor hun sportdagen.

Er zijn al contacten gelegd met de vv Spaarnestad en met het restaurant “de Molenplas”. Uiteraard is dit project ook besproken in de Klankbordgroep Molenpark/plas.

Voor de financiering doen wij een beroep op de mogelijkheden die B(esturen) O(p) M(aat) geeft.

We houden u op de hoogte!