BELANGRIJK BERICHT I.V.M. CORONA

— Geen Wijkraad vergadering a.s. dinsdagavond —

Na alle informatie vanuit de regering en de gemeente hebben wij ook de plicht om mensen niet onnodig bloot te stellen aan het Coronavirus.

Hierdoor zal de openbare wijkraadvergadering van aanstaande dinsdagavond niet doorgaan.
Helaas zullen ook de andere activiteiten zoals het spreekuur op de dinsdagochtend en de Open Huiskamer/koffieochtend op de woensdag voorlopig niet plaatsvinden. Wij houden u via de website, Facebook en posters bij onze wijkraadkamer op de hoogte wanneer alles weer opgestart wordt. 

Wij hopen u zo snel mogelijk in goede gezondheid terug te zien. Tot die tijd wenst de wijkraad iedereen veel sterkte in deze lastige periode!