Bewoners over bomen in Schalkwijk

HAARLEM Om het groen in Schalkwijk duurzamer te maken is de gemeente een tien-jarenplan gestart. Eerst worden de snelle groeiers als populieren en wilgen grondig onder de loep genomen. Bewoners praten mee.

Toen Schalkwijk zo’n 60 jaar geleden werd opgebouwd, is gekozen voor een flink aantal snel groeiende bomen om de wijken een groen aanzicht te geven. De populieren zijn nu inderdaad indrukwekkend groot. Ze hebben echter een nadeel: door het snelle groeien zijn de takken niet zo stevig als van duurzamer soorten als eiken en iepen en ze kunnen relatief gemakkelijk afbreken.

Bewoners vanuit de Boerhaavewijk trokken daarom aan de bel bij de gemeente. Spaarnelanden constateerde intussen bij een aantal essen de essentaksterfte. Reden voor de gemeente om een tienjarenplan op te stellen met als doel het groen in de voormalige nieuwbouwwijken duurzamer en veiliger te maken.

SCHALKWIJK 100 De gemeente doet dat samen met een klankbordgroep van 100 bewoners, de ‘Schalkwijk 100’. Die groep is via loting samengesteld. De bewoners hebben adviezen uitgebracht over hun wensen voor het groen in de wijk. Ook wijkraden en belangengroepen dachten mee. Zo is samen met inwoners en professionals een verbeterplan opgesteld.

APK-KEURING Besloten werd om allereerst een soort ‘apk-keuring’ uit te voeren onder de oudere populieren en wilgen. Dat zijn er zo’n 1.000, op een totaal bomenbestand in de wijken van 13.000. Die inventarisatie is nu zo goed als rond. Voor de bomen die een risico vormen wordt een kapvergunning aangevraagd en deze worden later dit jaar verwijderd. Ze worden vervangen door andere boomsoorten.

Of een populier een risico vormt of niet is niet altijd gemakkelijk te zien, zo vertelt Tim van de Wiel van bureau Groenadvies Amsterdam, dat betrokken is bij de uitvoering van het plan. “Een populier kan er gezond uitzien. Maar als er in de kroon takken door gaan hangen dan is het een teken dat hij aan het eind van de levensduur is. De kans op uitbreken van takken is dan steeds groter.”

WIJK VOOR WIJK Het tien-jarenproject in Schalkwijk is er op gericht om het groen duurzamer te maken. Voor gekapte populieren zullen andere soorten terugkomen. Hierover zal nog eens worden gesproken met de klankbordgroep. Na de populieren wordt ook de rest van de bomen extra onder de loep gelegd. Dat gaat wijk voor wijk gebeuren, te beginnen in de Boerhaavewijk. Dan wordt gekeken of er bomen zijn die overlast veroorzaken, maar ook of er plekken zijn waar nog bomen kunnen worden bij geplant. Dit wordt met de klankbordgroep en wijkbewoners binnenkort bekeken, tijdens een bijeenkomst of een rondgang door de wijk.

Op 23 maart is er een rondgang langs de populieren. Wie mee wilt, kan zich opgeven via bomeninschalkwijk@haarlem.nl. Meer informatie via de gemeente.

Isabelle Wisse
raadslid PvdA Haarlem