Bomen Betuwelaan (verwijderd uit Projecten 20170327)

De uitvoering van de werkzaamheden die op maandag 18 april waren gepland zijn uitgesteld. Naar aanleiding van de brief van de gemeente waarin de kap werd aangekondigd hebben een paar bewoners bij de bestuursrechter een voorlopige voorziening aangevraagd. Dit heeft geleid tot uitstel van de kap. Maandag 25 april wordt de zaak behandeld.
Op maandag 25 april jl heeft de bestuursrechter uitspraak gedaan in het ingestelde bezwaar tegen de kap van de bomen en de gevraagde voorlopige voorziening om de al geplande kap te voorkomen tot er een uitspraak in de beroepszaak was.

De rechter heeft de bezwaren ongegrond verklaard.

De bezwaarmakers hebben besloten tegen deze uitspraak in hoger beroep te gaan bij de Raad van State. Er is een beroep en een verzoek voor een voorlopige voorziening ingediend.

De vervanging van de 32 populieren ddor andere bomen gaat voorlopig niet door. De Raad van State wacht met een definitieve uitspraak tot het hoger beroep later dit jaar wordt behandeld.

Achtergrond
Op 26 februari 2013 heeft het college besloten de Lage Kadijk open te stellen gedurende het broedseizoen van weidevogels in de Verenigde Polders. Dit is een nadeel voor de weidevogels omdat sprake is van extra verstoring van de (broedende) vogels.

Ter compensatie is besloten een aantal maatregelen te treffen. Een van de maatregelen is het kappen van de populieren aan de Betuwelaan. Over de herplant is overleg gevoerd met de bewoners. In de bijgevoegde tekening wordt aangegeven waar welke bomen worden gekapt en wat wordt teruggeplant.