Bomen in Schalkwijk

In mei van dit jaar is er via twee bijeenkomsten  een burgeradvies gemaakt. Inmiddels heeft het college van B&W het burgeradvies gelezen en een Plan van Aanpak voor de uitvoering van het project vastgesteld. Nu vragen we de gemeenteraad om een uitvoeringsbudget zodat we de komende jaren buiten aan de slag kunnen. Aan het einde van 2022 evalueren we het project en vragen we een budget om de werkzaamheden tot en met 2027 voort te kunnen zetten.

Op 15 november bespreken de raadsleden van de commissie beheer uw burgeradvies, het plan van aanpak en de aanvraag voor het budget. U kunt de stukken hier lezen: punt 14, vrijgeven krediet en vaststellen PvA Bomen in Schalkwijk.
De projectpagina op de website van de gemeente is aangepast, zie www.haarlem.nl\bomen-in-schalkwijk  Hier vindt u ook het aangepaste wensbeeld en Programma van Eisen.

Wat gaat er binnenkort gebeuren?
Aan het eind van 2018 en begin 2019 wordt een inventarisatie gemaakt van de straatbomen. Er wordt bekeken op welke locaties bomen ontbreken, elkaar verdringen of de toegankelijkheid in de weg staan. Ook worden nog dit jaar de populieren ouder dan 40 jaar geïnspecteerd. Voor bomen die gevaar opleveren zal een kapvergunning worden aangevraagd en waar mogelijk wordt een nieuwe boom teruggeplaatst. In 2019 start de uitvoering van de maatregelen. Bomen die overlast geven hebben hierbij voorrang. Dit geldt ook voor bomen met risico op afbrekende takken. De omwonenden zullen worden betrokken bij de vervanging van bomen in hun straat.

Even voorstellen
Voor de uitvoering van de werkzaamheden is er een nieuwe procesmanager bij de gemeente, dhr. Paul Vetter. Paul werkte hiervoor bij de gemeente Haarlem als groenbeheerder en heeft nu veel zin om met dit project aan de slag te gaan. U kunt hem bereiken via het vertrouwde e-mail adres bomeninschalkwijk@haarlem.nl

Wendy Dieben
Procesmanager
Afdeling Project- en Contractmanagement, gemeente Haarlem
023-511 3263 / 06-28409417

Paul Vetter
Procesmanager
Afdeling Project- en Contractmanagement, gemeente Haarlem
023-5113615/ 06-46215156