Boomwensen voor Molenwijk

Beste bewoner van Molenwijk,

Het stemmen op passende boomsoorten voor Molenwijk is voorbij. Wij zijn heel blij dat vele inwoners hun stem hebben uitgebracht over een viertal verschillende boomgroepen. Er zowel digitaal als via de flyer bijna 1300 stemmen uitgebracht.

Op dit moment worden de keuzes door meerdere deskundige per boomsoort vastgesteld en naar verwachting worden de eerste bomen in het najaar al geplant. Uiteraard houden wij u daarover op de hoogte.