Brandveiligheid openbare ruimtes

Bron: Brandveilig.com

Nieuwjaarsdag zij we opgeschrikt door een brand in een flatgebouw in Arnhem waarbij een vader en een kind om het leven zijn gekomen. Vuurwerk in combinatie met in openbare ruimte geplaatst meubilair heeft geleid tot dit verschrikkelijke drama.
De bank heeft vlamgevat en niets vermoedend is een gezin in de lift gestapt die door de veroorzaakte brand tot stilstand kwam en waardoor de mensen niet meer de lift konden verlaten met de noodlottige gevolgen.

Het is in veel flatgebouwen, galerijwoningen en portiekflats een slechte gewoonte om materialen in de openbare ruimtes te plaatsen.

Wat zijn openbare ruimtes?

Dat zijn die ruimtes die vrij toegankelijk zijn voor de bewoners en die niet behoren tot het woon-gedeelte. Dus alle hallen, galerijen, noodtrappen, trappenhuizen.
Veelal vinden bewoners deze ruimtes ongezellig en koud en plaatsen daar privé meubels, planten, siertafeltjes etc. Maar ook fietsen, winkelwagentjes, dozen en soms nog veel meer. Dat gebeurt soms tijdelijk maar vaak ook blijvend.

Het is volgens de brandweervoorschriften nooit toegestaan om in openbare ruimtes materialen op te slaan die brandgevaarlijk, brand versnellend, doorgang belemmerend zijn en in het algemeen hinder veroorzaken bij calamiteiten. Ook woningstichtingen en VvE’s verbieden het plaatsen van spullen in de openbare ruimtes.
De juridische consequenties bij calamiteiten kunnen voor eigenaren van spullen, voor woonstichtingen en voor besturen van VvE’s kunnen zeer ingrijpend zijn.

Daar wilt u toch niet mee te maken krijgen? Heeft u spullen in openbare ruimtes staan? Haal ze weg.

Het is ook voor uw eigen veiligheid.