Buurtouders

In navolging van Meerwijk en Europawijk is onze wijk sinds de zomer van 2018 ook gestart met een groep van buurtouders. Dit is een groep vaders en moeders, die in de middag of in de vroege avonduren een rondje lopen in onze wijk en contacten leggen met de jongeren, die her en der rondhangen. De buurtouders lopen nu twee maal per week, steeds in groepjes van 2 personen. Duur van de wandeling is meestal 1 uur. In de zomermaanden soms 1,5 uur. Ideaal zou zijn als er elke avond gelopen zou kunnen worden. Daarvoor hebben we dan nog meer vaders en moeders nodig, die zo af en toe eens willen lopen (het hoeft niet per sé elke week, eenmaal per 14 dagen is ook goed). Er wordt een rooster gemaakt, wie er op welke avond loopt. Na afloop van de wandeling wordt een logboek ingevuld met de ervaringen van die avond. Waar nodig wordt actie ondernomen richting politie of afdeling Veiligheid. Dat doet de coördinator van de groep. De buurtouders zijn herkenbaar aan hun rood-zwarte jassen met opschrift: buurtouder Molenwijk en in de zomer aan hun T-shirt met opdruk.

Buurtouders gezocht

Molenwijk kent meerdere problemen met groepen jongeren. Gebleken is dat hier nieuwe werkwijzen noodzakelijk zijn; werkwijzen die uitgaan van een koppeling van de expertises van verschillende instellingen, maar die ook de eigen inbreng van bewoners van Molenwijk centraal stelt. Dit is een initiatief van het Multicultureel Centrum De Brug om ouders actief te betrekken bij buurtbeheer, buurt- en jeugdactiviteiten en het toezicht houden op de buurt jeugd. Een soort projectgroep van leden die zich geheel vrijwillig willen inzetten voor de Molenwijkse samenleving.

Doel van het project

De primaire doelstelling van de buurtouders is een positieve bijdrage te leveren aan het re duceren van jongerenoverlast in Molenwijk. Tevens wordt een bijdrage geleverd om de positie van jongeren te verbeteren. De werkwijze is vooral gericht op preventie. Dit wordt bereikt doordat ouders medeverantwoordelijkheid nemen voor de ontmoetingsplekken van hun kin deren in de openbare ruimte. De buurtouders vervullen ook een signalerende functie, voor eventuele andere zaken die ze tegen komen in de wijk.

Wilt u ook iets bijdragen aan de leefbaarheid van onze wijk? De wijkraad Molenwijk is hard op zoek naar enthousiaste vrijwilligers voor dit fantastische project. U loopt dan eens per week of per twee weken ongeveer anderhalf uur samen met andere vrijwilligers door Molen wijk. Iedereen is welkom: man of vrouw, jong of oud, autochtoon of allochtoon.

Voor aanmelden en/of informatie: info@wijkraadmolenwijk.nl