EXTRA: Centrum Schalkwijk vernieuwd

… Informatiebijeenkomst maandag 4 april van 18.00 – 20.00 uur, Frieslandlaan 1

In het Stedenbouwkundig Programma van Eisen Centrum Schalkwijk staat aan welke eisen de nieuwbouw moet voldoen. Daar mag u als inwoner op reageren van 24 februari tot 7 april 2022.
Voor informatie en bijeenkomsten bij u in de buurt, ga naar haarlem.nl/centrum-schalkwijk

Het winkelcentrum Schalkwijk wordt de komende jaren verbouwd naar een modern stadsdeelcentrum. Het huidige winkelcentrum is verouderd en kent veel leegstand. Het eerste deel is bijna klaar, nu is de Zuidstrook aan de beurt. Dat is fase 2.

Oud maakt plaats voor nieuw
De Zuidstrook bestaat vooral uit losse panden en het zuidelijk deel van het winkelcentrum. Al deze gebouwen worden gesloopt. Daar komen nieuwe gebouwen en een nieuwe openbare ruimte voor terug. De nieuwbouw bestaat uit losse hoog­ bouw. Op de begane grond komt plek voor werken, horeca, sporten, en maatschappelijke
voorzieningen. Daarboven komen honderden woningen. De nieuwe openbare ruimte krijgt veel groen zodat je er lekker buiten kunt zitten of wandelen.

Hoe moet het eruit zien
De projectontwikkelaars mogen niet zomaar alles neerzetten. De gemeente bepaalt de voorwaarden waaraan de bouw moet voldoen. Dat is het Stedenbouwkundig Programma van Eisen. Hierin staat bijvoorbeeld hoe hoog de bebouwing mag zijn, hoe de gevels er ongeveer uit moeten komen te zien, en wat er moet gebeuren met de openbare ruimte eromheen.

U mag reageren
Het Stedenbouwkundig Programma van Eisen Centrum Schalkwijk ligt vanaf 24 februari tot 7 april ter inzage. U mag als inwoner reageren op haarlem.nl/centrum­schalkwijk.
Het eerste spreekuur is 12 maart in het winkel­centrum van 13 tot 15 uur.
Voor een spreekuur bij u in de buurt ga naar haarlem.nl/centrum-schalkwijk.