De Pletterij 29 november

Bewustwording van duurzaamheid is een belangrijk thema in veel gemeenschappen, waaronder ook in Schalkwijk. Duurzaamheid verwijst naar het streven om de behoeften van de huidige generatie te vervullen zonder de mogelijkheden van toekomstige generaties in gevaar te brengen. Dit kan betrekking hebben op milieukwesties, economische stabiliteit en sociale rechtvaardigheid. Wat gebeurt er in Schalkwijk om die bewustwording te stimuleren? Welke rol speelt de gemeente, maatschappelijke organisaties, onderwijs?

Woensdag 29 november ’23 gaan we een gesprek met elkaar hierover aan. Dit doen we met de bewoners en uitgenodigden:

19:30-20:00 Inloop met koffie/thee

20:00-20:05 Wethouder Duurzaamheid, Robbert Berkhout (GL) over het belang van het bewustmaken van Schalkwijkers.

20:05-20:15 Batoul Mesdaghi, onderzoeker bij TNO Inclusieve Energietransitie over energiearmoede en hoe iemands achtergrond kunnen gebruiken om hem/haar beter aan te haken bij de energietransitie.

20:15- 20:25 Marcella van Vloten van de gemeente Haarlem over armoede, zelfredzaamheid en duurzaamheid in Schalkwijk.

20:25-20:35 Ecoring, stadslandbouw project over hoe zij jongeren willen betrekken bij dit lokaal voedsel verbouwen.

Jeroen Schörn van Spaarnelanden over afvalscheiding in Schalkwijk.

20:35-21:00 Vragen uit de zaal

21:00-21:10 Frits van der Ploeg (Wijkraad Boerhaavewijk) over duurzaamheid in de wijk.

Raadslid Palwasha Hamzad (GL) over het belang om duurzaamheid onder de aandacht te brengen bij de inwoners in Schalkwijk.

21:10-21:30 Discussie met de zaal

21:30 Afsluiting

U bent van harte welkom. Aanmelden kan via:

Vierde Schalkwijkdebat: duurzaamheid in Schalkwijk

Locatie: Grote Ringvaart, Floris van Adrichemlaan 98, 2035 VD Haarlem