Drukbezochte inloopavond gebruik gemeentelijk groen

Op dinsdagavond 30 oktober werd door de gemeente Haarlem een inloopavond georganiseerd voor de bewoners van de huizen aan Vliek en Oostermoer. De aula van de basisschool De Wadden was de plek, waar zoveel mogelijk antwoord werk gegeven op de vragen, die door de bewoners van deze straten werden gesteld.

Onderwerp van gesprek was de – mogelijke – aankoop van stukjes grond, grenzend aan de tuinen van de bewoners, die op dit moment in gebruik zijn bij de bewoners, maar die nog wel eigendom zijn van de gemeente. Veelal hebben de bewoners voorheen al pogingen ondernomen om deze stukjes te kopen, maar tot nu toe zonder succes. De gemeenteraad heeft nu besloten om dit niet officiële gebruik van de gronden officieel te gaan maken. De bewoners krijgen de kans om deze stukjes grond aan te kopen.

In een gemoedelijke sfeer werden veel vragen gesteld en veel zaken besproken. De burgemeester zelf, Jos Wienen, was de hele avond aanwezig en luisterde met veel aandacht naar de door de burgers opgeworpen vragen en problemen. De gemeente gaat zich nu buigen over de beantwoording van de vragen en zal begin 2019 concrete aanbiedingen doen aan de bewoners.

Dit proces gaat zich overigens in de komende jaren in heel Haarlem afspelen!