Een keuken voor Het Open Huis Haarlem!

Tussenstand per 1 oktober 2021: 15.036 euro!

Van meerdere fondsen kregen we royale donaties waardoor we het streefbedrag bijna – maar nog niet helemaal – hebben gehaald!


Aan de Frieslandlaan 1 in Molenwijk, Haarlem wordt hard gewerkt aan een Open Koffiehuis en een kringloopwinkel. Alles draait om ‘ontmoeting’. Ook in Molenwijk is daar veel behoefte aan.

Het zou prachtig zijn als er ook een keuken kan komen, zodat op een fijne manier aan de buurtfunctie gestalte gegeven kan worden. “Eten verbindt”, zei wethouder Meijs toen zij van de plannen hoorde.

Helaas is op dit moment het budget niet toereikend. Helpt u mee om dit plan toch uitgevoerd te krijgen? U kunt helpen met geld, arbeid of het ter beschikking stellen van de benodigde goederen. Vast heel erg bedankt. Wij houden u via de website (en Facebook) op de hoogte van de voortgang van de inzamelactie. Het streefbedrag (als echt voor alles het volle pond betaald moet worden) is € 15.000,-.

U kunt uw donatie – en e-mailadres – melden via bijgaand formulier.

Elk bedrag is welkom, u mag het storten op de rekening van de wijkraad Molenwijk: NL19INGB 0006376070 ten name van de Stichting Faciliteiten Wijkraad Molenwijk te Haarlem, onder vermelding van: keuken Het Open Koffiehuis.

Als wij het bedrag bij elkaar hebben en de keuken geïnstalleerd is, nodigen wij alle gulle gevers uit voor koffie met gebak in het nieuwe onderkomen. Als u daarvoor in aanmerking wilt komen, laat dan alstublieft uw e-mail adres achter zodat wij u kunnen bereiken.