Eerste Oasis weekend zit erop!

Pffff, dat was een intensief weekend. Vooral voor de cursisten, die 3 dagen Community Building uiteindelijk vertaald zagen in een drietal plannen ter verbetering van het leefklimaat in onze wijk.

Nadat 2 dagen lang de buurt bestookt was met bezoekjes, vragen en uitnodigingen, was de ontknoping van de wensen, dromen, van de bewoners vanmiddag in de Waddenschool het hoogtepunt van de Game.

De aanwezige bewoners hebben in maquettevorm aangegeven, wat zij in de wijk verbeterd willen zien, en gaven ook aan hieraan zelf te willen meewerken. Een jury heeft de plannen beoordeeld, maar kon niet tot een echte winnaar komen. De komende dagen zal met de gemeente en Spaarnelanden worden onderzocht welke van de plannen volgend weekend kunnen worden uitgevoerd.

Aan het einde van de middag werd het resultaat gevierd met een gezamenlijke dans, en daarna was er heerlijk eten en drinken (dank, Jamilla, dit was echt geweldig!).

Volgende week: wordt vervolgd. Doet u ook mee? Zaterdag vanaf 9 uur, verzamelen bij het wijkgebouw bij de voormalige Grafische School (bij MooiZooi).

Een impressie van de enthousiaste meedenkers uit de wijk treft u hierbij aan. Ook de maquettes van de verschillende plekken in de wijk.

Zie foto’s