Effecten van de coronacrisis voor Haarlem

Tweede Haarlemse Corona Impact Monitor

De gemeente Haarlem heeft voor de tweede keer de relevante cijfers over de effecten van de coronacrisis voor de stad op een rij gezet. In de Haarlemse Corona Impact Monitor zijn cijfers over de economische, sociaal-maatschappelijke en financiële gevolgen van de coronacrisis samengebracht. Daarnaast zijn cijfers over het gebruik van de noodmaatregelen voor inkomensondersteuning, effecten op de woningmarkt en de gevolgen op het gebied van cultuur, toerisme en vastgoed meegenomen.

Door periodiek te meten houdt de gemeente goed vinger aan de pols bij maatschappelijke ontwikkelingen en is het mogelijk daar snel op in te spelen. Vergeleken met de eerste monitor springt een aantal zaken er uit. Zo zien we bijvoorbeeld dat de WW-uitkeringen een kortstondig herstel lieten zien. Het aantal uitkeringen daalde tussen juli en oktober 2020 – toen de restricties grotendeels werden opgeheven – om vervolgens door de nieuwe lockdown flink toe te nemen tussen oktober en december. Het lijkt er op dat met het opheffen van de restricties er (deels) snel herstel mogelijk is. Ook valt op dat in december 2020 het aantal WW-uitkeringen nog onder de piek van dit voorjaar ligt. Dit kan wellicht te maken hebben met de nieuwe kansen die ondernemers hebben gezien of de omscholing of heroriëntatie van personeel (vaak jongeren).

Ook de ontwikkeling op de woningmarkt springt er uit. De Haarlemse woningmarkt lijkt weinig last te hebben van de coronacrisis. Prijzen bleven in 2020 met gemiddeld 15% per m2 stijgen. Op de (sociale) huurmarkt is het aantal woningzoekenden sinds de coronacrisis toegenomen.
Het Haarlemse rapport wordt tegelijkertijd gepubliceerd met de derde Regionale Corona Impact Monitor voor de regio Kennemerland. Deze twee rapporten tezamen geven op lokaal en regionaal niveau een goed beeld van de economische en maatschappelijke gevolgen van corona. De indicatoren die zijn gebruikt om de gevolgen van de coronacrisis te meten zijn gelijk aan de voorgaande metingen.

In de rapporten zijn de verzamelde data samengebracht, gepresenteerd en geanalyseerd door de afdeling Data, Informatie en Analyse van Haarlem en Zandvoort. Met deze inzichten kan eventueel het lopende beleid worden aangepast, mocht dat nodig zijn. De resultaten uit de monitor worden meegenomen in de plannen van de gemeenten voor 2021 en verder.
De gebruikte gegevens komen uit gemeentelijke administraties en openbare- (bijv. CBS, UWV) en betaalde bronnen (bijv. LISA, het Landelijk Informatiesysteem van Arbeidsplaatsen). In de rapportage zijn links opgenomen naar verschillende andere relevante rapportages, zoals die van de Kamer van Koophandel, de provincie Noord-Holland of de MRA-regio.

De verschillende rapporten zijn te vinden op: https://www.haarlem.nl/feiten-encijfers/onderzoeksrapporten/