Enquête bewoners Schalkwijk voor ontwerp prijsvraag

Vul de enquête in.

Team AP+E DMAU WAAG vraagt om uw hulp als bewoner van Schalkwijk.
Wij zijn als een team van ontwerpers en onderzoekers momenteel bezig met een ontwerp prijsvraag voor Schalkwijk als onderdeel van het Panorama Lokaal initiatief. (https://panoramalokaal.nl/locaties/schalkwijk/).
Deze enquête is bedoeld om ons als ontwerpers meer inzicht te geven in de wijk

Hoe maken we de stadsranden klaar voor de toekomst?

Panorama Lokaal is een ontwerpprijsvraag voor creatieve teams die met die vraag aan de slag willen.

Wijken van toen, wensen van nu

Heel veel Nederlanders voelen zich thuis in de voor iedereen bekende woonwijken op de rand van stad en buitengebied, gebouwd in de jaren 60, 70 en 80. Het is de plek waar ze wonen en leven. Hun hart ligt er. En het klopt er.

De wijken van toen kloppen alleen niet meer met de wensen van nu. We willen energiezuinige, passende en betaalbare woningen. Klimaatbestendige en leefbare wijken. En beter gebruik van het omringende groen. Dankzij hun ruime opgezet en ligging aan de rand van het buitengebied, liggen er in deze wijken echter ook veel kansen. En daar liggen ook kansen voor jou als ontwerper.

Panorama Lokaal zoekt multidisciplinaire, creatieve teams die de stadsranden klaar willen maken voor de toekomst.