Gebiedsvisie Molenwijk-Noord

— Op 9 maart is er een informatiebijeenkomst over de gebiedsvisie Molenwijk Noord.

Waar:
in de gymzaal van Basisschool de Brandaris aan de Frieslandlaan
Tijd:
16.30 – 18.00 uur  – open inloop
19.00-20.00 uur  – bewoners grond gebonden woningen en woonwagens
20.00-21.30 uur – open inloop


…  Wat is er aan de hand?
In de Waddenbuurt zijn verouderde sociale huurwoningen van Pre Wonen toe aan vervanging. En de gemeente is van plan om woningen toe te voegen op de locaties Zwemmerslaan 2-4 en op de plek van de voormalige technische school aan het Terschellingpad.
Ook wordt de kwaliteit van de openbare ruimte verbeterd. Al deze plannen komen samen in de gebiedsvisie Molenwijk Noord en daar mag u op reageren.

De gemeente organiseert 14 en 16 februari online informatieavonden.
Mensen van de gemeente en Pre Wonen geven een toelichting en antwoord op uw vragen.
Aanmelden kan via e-mail:
molenwijknoord@haarlem.nl of op
www.haarlem.nl/molenwijknoord.
U mag reageren op www.haarlem.nl/molenwijknoord.
Waar mogelijk worden de reacties verwerkt in de ruimtelijke visie. De inspraakperiode is van 11 februari tot en met 24 maart 2022.