Geen Vrijmarkt Koningsdag 2022

Nu de coronamaatregelen niet meer van kracht zijn hebben de vier wijkraden van Schalkwijk gekeken of er weer een vrijmarkt georganiseerd kan worden. Wij zijn echter tot de conclusie gekomen dat het ook dit jaar niet mogelijk is aangezien er op dit moment in Schalkwijk geen geschikte locatie beschikbaar is. Wij hopen dat er volgend jaar ( 2023 ) weer een geschikte plek bij het winkelcentrum Schalkwijk beschikbaar komt.

Vrijmarkt comité Schalkwijk.