GEEN Vrijmarkt Winkelcentrum Schalkwijk

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Het zal iedereen niet zijn ontgaan dat het bestrijden van het Corona virus ver strekkende gevolgen met zich meebrengt.

Daarom zij we vanwege de volksgezondheid genoodzaakt de vrijmarkt op Koningsdag 2020 bij het Winkelcentrum Schalkwijk NIET door te laten gaan.

Wij hopen met deze maatregel bij te dragen met het Corona virus zo snel mogelijk de wereld uit te helpen.

Het 4 wijkraden Schalkwijk comité,

Koningsdag.

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////