Groenparticipatie in Haarlem

Veel mensen voelen zich betrokken bij hun wijk, omgeving of medemens.
Zij zetten zich daar vrijwillig voor in. Participeren kan bijvoorbeeld door een schoonmaakactie te organiseren in de wijk of een groenstrook of boomspiegel te adopteren om een wijk te vergroenen.

In Haarlem zijn er verschillende vormen van groenparticipatie. Zo bestaat de mogelijkheid om een bloembak te adopteren, een geveltuin aan te leggen en een groenstrook of boomspiegel te adopteren. Meer informatie over de verschillende mogelijkheden is te vinden op https://www.spaarnelanden.nl/inwoners/groenparticipatie

Aanvragen

Het aanvragen van groenparticipatie kan via het aanvraagformulier dat te vinden is op https://www.spaarnelanden.nl/inwoners/groenparticipatie. Na ontvangst van de aanvraag neemt Spaarnelanden contact op. Voor vragen over participatie is Spaarnelanden bereikbaar via participatie@spaarnelanden.nl of 023- 7517200.