Handhavers werken op andere tijden

De handhavers van de gemeente Haarlem werken nu in verband met de noodverordening op andere tijden. De meldkamer van Handhaving is bereikbaar van maandag tot en met zaterdag van 8.30 uur tot 23.00 uur en op zondag van 13.00 uur tot 21.15 uur.

De handhavers zijn op deze tijden ook op straat aanwezig.
Ziet u dat mensen zich niet aan de regels houden ten aanzien van de noodverordening en wilt u dit melden? Dan kan dit via de meldkamer van Handhaving (023 – 511 4950) of via het landelijke servicenummer van de politie (0900-8844).

Handhaving
We willen wonen en werken in een prettige, schone en veilige stad. Daar moeten we allemaal wat voor doen, zoals ons houden aan de (handhavings)regels. Voor naleving van die regels zet de gemeente Haarlem handhavers in.

Takenpakket wijkhandhaver
Iedere wijk heeft een eigen wijkhandhaver. De handhavers controleren onder andere op verkeerd geparkeerde auto’s en fietsen, overlast door jeugd en horeca, afval en hondenbeleid. Voor contact met uw wijkhandhaver, belt u de meldcentrale Handhaving.

Melding
Heeft u een melding over uw woonomgeving? Geef het door via www.haarlem.nl/melding of bel 023 – 511 4950. De meldcentrale van de afdeling Handhaving neemt uw melding direct in behandeling. De Meldcentrale Handhaving is normaal gesproken telefonisch bereikbaar:

LET OP! SINDS 20 april ’20 GEWIJZIGD I.V.M. CORONACRISES. KIJK BOVENAAN DE EERSTE PAGINA.
• maandag, dinsdag en woensdag van 8.30 – 22.00 uur
• donderdag, vrijdag en zaterdag van 8.30 – 00.00 uur
• zondag van 8.30 – 17.00 uur
Meer informatie © www.haarlem.nl/meldkamer-handhaving .
Meldcentrale Handhaving: 023-511 4950

Wat kunt u doen?
Samen houden wij Haarlem schoon, heel en veilig. Handhaven stimuleert naleving van de regels. Samenwerking met u, andere burgers en partners waaronder de politie is hierbij essentieel.

Afval
Huishoudelijk afval kunt u aanbieden op de wijze die voor uw wijk geldt. Onjuist geplaatst afval wordt onderzocht en mogelijk beboet. Grofvuil kan naar het Milieuplein worden gebracht of op afspraak worden opgehaald. Voor meer informatie, zie www.spaarnelanden.nl Meldingen over onjuist geplaatst afval kunt u ook melden via de BuitenBeter App.

Parkeren
Handhavers controleren op verschillende plekken in de stad of er betaald is om te parkeren. Ook handhaven ze op foutparkeren. Dan is bijvoorbeeld de doorgang voor andere weggebruikers belemmerd. Het doel is de stad bereikbaar en verkeersveilig te houden. Verkeerd gestalde fietsen, fietswrakken en weesfietsen worden verwijderd. Deze worden naar het fietsdepot gebracht. Wilt u weten of uw fiets verwijderd is? Kijk dan op www.fietsdepothaarlem.nl.

Honden
Houd honden aangelijnd. Hondenpoep moet altijd worden opgeruimd, ook op de hondenlosloopplaatsen. In Haarlem zijn bijna 70 losloopplaatsen voor honden. www.haarlem.nl/honden

Jeugd
Het rondhangen van jongeren in openbare ruimten is toegestaan zo lang geen sprake is van overlast. Onder overlast verstaan we onder andere alcoholgebruik, geluidsoverlast, het vervuilen van de omgeving en intimiderend gedrag.

Aanhangers/ caravans/campers
Aanhangers, caravans en campers mogen niet langer dan drie achtereenvolgende dagen worden geplaatst op de openbare weg.