Handhaving op afval scheiden

In Haarlem gaan twee handhavers actief controleren op het goed scheiden van afval door bewoners. Zij gaan handhaven op het bijplaatsen van afval naast de ondergrondse containers, maar ook wordt de afvalscheiding in de containers zelf gecontroleerd. Hiermee wil de gemeente steeds beter afval scheiden en foutplegers wijzen op hun gedrag.

Haarlemmers scheiden steeds beter afval
In 2017 startte Haarlem met de uitrol van extra containers voor afvalscheiding. Het
afvalscheidingspercentage lag toen op 38 %. Inmiddels wordt 48% van het afval gescheiden en is het restafval van 265 kg gedaald naar circa 225 kg per Haarlemmer per jaar. Uit de inzet van handhaving in andere gemeenten is gebleken dat dit een positief effect heeft op het afvalscheidingspercentage en de afname van restafval. De extra handhavers helpen bij de Haarlemse doelstelling restafval verder te verminderen en de grondstoffen uit afval te hergebruiken. Als er teveel restafval zit bij vrachten met bijvoorbeeld papier, plastic, blik en drinkpakken of groente, fruit en tuinafval dan worden deze vrachten afgekeurd voor hergebruik.

Samenwerking handhavers en afvalcoaches
Afvalcoaches spelen een belangrijke rol bij het ondersteunen en voorlichten over afval scheiden. Zij signaleren waar afval scheiden niet goed gaat en waarom en seinen vervolgens de handhavers in, die dan in actie kunnen komen.

Wat doen de handhavers?
Een half jaar na het plaatsen van de extra containers voor grondstoffen in een wijk zijn er nog veel foutplegers. Mensen die wel scheiden, storen zich hieraan en raken gedemotiveerd. De inzet van handhaving werkt preventief en pakt ook de notoire foutplegers aan. In de afvalstoffenverordening
staat dat afval scheiden niet vrijblijvend is. Daarom wordt gecontroleerd op verkeerd aangeboden afval. Bewoners krijgen eerst een waarschuwing voordat ze daadwerkelijk worden bekeurd met een bekeuring van € 104,-. De handhavers werken zowel overdag, ’s-avonds als in het weekend.

Hier het persbericht.