Herstelacademie

De open middag wordt geopend door Nanette Waterhout, Senior/opleider ervaringsdeskundige, GGZ Noord-Holland-Noord, Stichting Zelf en Co

Het woord ‘Herstelacademie’ zegt het al: bij ons wordt gewerkt aan herstel. Voor ons houdt herstel in dat het jou langzaamaan weer lukt om je leven zo in te richten dat het voor jou fijn en zinvol is. Onze cursisten herkennen veel van elkaar in elkaars verhalen en dat geeft hoop, troost, steun en kracht. Het werken aan herstel doen wij bij de Herstelacademie door het aanbieden van educatie, zelfhulp en peer support. Peer support wil zeggen dat iedereen die bij de Herstelacademie werkt, zelf ook een geschiedenis heeft van ontwrichting en herstelprocessen. Het is een plek vóór en dóór elkaar. De open middag is een laagdrempelige manier om ons te leren kennen en wij helpen je graag bij een eventuele keuze uit het aanbod. Op deze middag wordt ook de nieuwe programma flyer juli – december 2022 uitgereikt.