Hersteld fietsenrek Molenpark

Van de vorig jaar in het Molenpark geplaatste fietsenrekken had een het al begeven.

Omdat de klankbordgroep van het Molenpark (initiatief van de wijkraad Molenwijk) verantwoordelijk is voor het onderhoud van deze fietsenrekken, was actie nodig.

Vanavond heeft een van de leden van de klankbordgroep zich in het zweet gewerkt om het rek weer dusdanig neer te zetten, dat het weer gebruikt kan worden.

Doe dat dus ook! Zet je fiets lekker bij de ingang van het park aan een van de aldaar geplaatste rekken!!