Schalkwijk Centrum aantrekkelijk?

Hoe maken we het Centrum Schalkwijk aantrekkelijk?

Dat is het thema van het 10e Schalkwijk-debat op woensdag 19 juni. Het huidige winkelcentrum van Schalkwijk wordt getransformeerd tot het nieuwe stadsdeelhart van Schalkwijk, waar straks 49.000 inwoners gebruik van zullen maken.

Er wordt gedacht aan een breed scala van publieke functies zoals winkels, horeca, werkplekken, sportfaciliteiten, culturele voorzieningen en maatschappelijke functies. Maar hoe deze functies precies ingevuld zullen worden, is nog niet bepaald. Wat vinden de toekomstige gebruikers, de inwoners van Schalkwijk, belangrijk? Waar hebben zij behoefte aan? Deze vragen en meer zullen tijdens deze avond worden besproken.

Aanwezig zijn de wethouders voor ruimtelijke ordening, ambtenaren, jongerenwerkers, cultuurmakers en andere betrokkenen. De gemeente zal toelichten welke functies gepland zijn. Met de bewoners van Schalkwijk willen we in gesprek over hoe deze functies ingevuld moeten worden.

We nodigen u van harte uit om mee te praten. De bijeenkomst vindt plaats om 20.00 uur in de Ontmoetingskerk, Frankrijklaan 4 in Europawijk. De inloop is vanaf 19.30 uur.

De entree is gratis. Aanmelden kan via deze link:

https://pletterij.nl/events/het-10e-schalkwijkdebat-hoe-maken-we-schalkwijk-centrum-aantrekkelijk/

Tot dan!