Informatie over coronavirus

Het coronavirus (COVID-19) verspreidt zich over het Europese continent. Inmiddels zijn ook in Nederland besmettingen vastgesteld. Gemeente Haarlem werkt nauw samen met de Veiligheidsregio Kennemerland (VRK) en de GGD Kennemerland om zich voor te bereiden als het virus ook in onze regio opduikt. De GGD volgt de ontwikkelingen en heeft dagelijks contact met de rijksoverheid, huisartsen, ziekenhuizen en bijvoorbeeld Schiphol. Ook informeert de GGD burgemeesters als dat nodig is. De VRK heeft draaiboeken klaarliggen voor als het virus ook in onze regio komt.

Kijk voor de meest actuele informatie over het coronavirus op de website van het RIVM en op de website van de GGD Kennemerland.

Bron: https://www.haarlem.nl/nieuws/informatie-over-coronavirus