Informatiebijeenkomst Tiny Houses

Voor de directe omwonenden van het nu nog braakliggende terrein aan de Zwemmerslaan is op dinsdag 28 maart jl. een informatiebijeenkomst georganiseerd in verband met de komst van de Tiny Houses.
Het is de bedoeling, dat aan het eind van de zomer een 10-tal zogenaamde “Tiny Houses” op dit terrein worden geplaatst. De gemeente Haarlem heeft de Stichting Tiny Houses een garantie voor een plek voor deze 10 huisjes gegeven voor de periode van 10 jaar. Die 10 jaar zullen de huisjes niet noodzakelijkerwijs op dezelfde plek staan; zodra er sprake is van definitieve bebouwing van het terrein aan de Zwemmerslaan zullen de huisjes een andere plek – in Haarlem – toegewezen krijgen.

Sustainable Tiny Homes Project

De bijeenkomst voor de buurtbewoners werd bijzonder goed bezocht. Ongeveer 50 mensen verzamelden zich in de wijkkamer van de Wijkraad Molenwijk en kregen een presentatie te zien over deze alternatieve manier van wonen. De Tiny Houses zijn namelijk compleet zelfvoorzienend; er behoeven helemaal geen voorzieningen voor gedaan te worden. Energie door middel van zonnepanelen en eventueel een kleine windmolen, super isolering, een eigen waterreinigingssysteem. Dat zijn de meest bijzondere kenmerken van deze huisjes.
Het is de bedoeling dat de bewoners van deze Tiny Houses ook iets terugdoen voor de wijk. Te denken valt aan hutten bouwen met kinderen uit de buurt, met elkaar tuinieren, etc. Dit zal nog verder moeten worden uitgewerkt.
Uiteraard waren en veel vragen – en ook veel antwoorden. In principe zijn de buurtbewoners kritisch maar wel positief over het plan; de toekomst zal leren, dat het echt heel leuk is!!