Update: Bomen in Schalkwijk

Update: Bomen in Schalkwijk

De gemeente vervangt de aankomende jaren bomen in Schalkwijk, zoals populieren en wilgen, omdat ze gevaarlijk zijn of veel overlast geven. Hiervoor komen bomen die langer mee gaan terug. Samen met bewoners en betrokken professionals is hiervoor een wensbeeld opgesteld. In 2020 worden 46 bomen vervangen, in totaal worden dit jaar 90 bomen geplant.
Het herplantplan hiervoor is in de maak.

Klankbordgroep bomen in Schalkwijk

Een groep ingelote bewoners uit de wijk, de ‘Schalkwijk 100’, heeft in 2017 een bewonersadvies opgesteld en overhandigd aan de gemeente. Deze bewoners hebben ook een burgeradvies uitgebracht over het wensbeeld. Ook de wijkraden en belangengroepen deden mee.
Bewoners, wijkraden en andere stakeholders blijven betrokken bij de uitvoering, daarvoor willen we een klankbordgroep oprichten. Wilt u meedenken in de klankbordgroep, dan kunt u zich opgeven via bomeninschalkwijk@haarlem.nl.

Wilt u op de hoogte blijven over de bomen in Schalkwijk, dan kunt u zich opgeven voor de digitale nieuwsbrief, ook via bomeninschalkwijk@haarlem.nl.

Voor meer informatie, zie: https://www.haarlem.nl/bomen-in-schalkwijk/


Klik voor Kappen
Klik voor Snoeien

In 2019 heeft de gemeente opdracht gegeven om alle wilgen en populieren in Schalkwijk te inspecteren en hiervoor een advies op te stellen. Volgens dit advies moeten 96 bomen worden gekapt. Daarop zijn uiteenlopende reacties ontvangen. De raad heeft daarna in december 2019 besloten dat een onafhankelijke partij deze bomen opnieuw moet beoordelen conform de landelijke richtlijn ‘takbreuk populieren’

Herbeoordeling 96 bomen
Afgelopen februari is de herbeoordeling van de 96 bomen afgerond. De onafhankelijk deskundige heeft geadviseerd om 46 van de 96 bomen te vervangen. De overige 50 bomen worden gesnoeid om gevaar en overlast terug te dringen/verminderen. Voor één geïnspecteerde boom blijken geen maatregelen meer nodig.

Aanvang kapwerkzaamheden april 2020
Op 14 april 2020 start Oosterhof Holman met de kap van de bomen. Deze werkzaamheden zijn binnen twee weken afgerond. Voordat de bomen worden gekapt, controleert een expert of er geen dieren in
nestelen. Als in een boom dieren worden aangetroffen, dan wordt deze boom voorlopig niet gekapt.
Een deel van de gekapte bomen wordt hergebruikt bij de aanleg van een ‘Tiny Forest’ bij OBS de Zuiderpolder. Meer informatie over dit project vindt u op deze website. Na de bomenkap start Oosterhof Holman met het snoeien van de overige bomen.

Aanplant 90 bomen in 2020
De 46 bomen die gekapt worden, vervangen we door duurzame bomen. In totaal planten wij in het najaar 90 bomen. Door de vertragende werking van de corona-maatregelen lukt het niet om alle bomen nog dit voorjaar te planten. Dit komt doordat het aanplant- en kapseizoen loopt van november tot en met april.

Vooruitzicht
Het herplantplan is nog niet geheel uitgewerkt. In dit plan staat uiteindelijk aangegeven op welke plaats de vervangende bomen en waar de extra bomen komen te staan. Als het herplantplan af is, nodigen wij u uit voor een informatieavond. Deze vindt naar verwachting later dit jaar plaats.

In verband met het corona-virus denken wij na over een passende vorm voor deze bijeenkomst.

Jeroen Braakman,
Procesmanager Bomen in Schalkwijk