Kapvergunning verleend

Nieuwsbrief oktober 2019


Status kapvergunning
Juni 2019 is een kapvergunning aangevraagd voor 343 slechte populieren en wilgen. Deze bomen zijn door een boomdeskundige beoordeeld en vallen in risicoklassen 3 tot en met 6. De populieren en wilgen kunnen risico op overlast veroorzaken. De Bomenridders hebben op de aanvraag gereageerd,  waarop de gemeente Haarlem besloten heeft een second opinion aan te vragen voor de bomen in risicoklasse 5 en 6. Het gaat hier om 97 van de 343 slechte populieren en wilgen. Mocht u geïnteresseerd zijn in het beoordelingsrapport van deze bomen, dan kunt u deze opvragen door een e-mail te sturen naar bomeninschalkwijk@haarlem.nl.

Kapvergunning verleend
De kapvergunning voor de genoemde 97 bomen is medio september verleend.
Nu geldt een periode van 6 weken waarin op de kapvergunning kan worden gereageerd. De uiterste datum hiervoor is 22 oktober 2019. Op de website:  https://www.officielebekendmakingen.nl/ vindt u informatie hierover en ook hoe u kunt reageren.

N.B. Drie bomen zijn omgewaaid met de storm van een aantal weken geleden. De kapaanvraag voor  de overige 243 bomen in risicoklasse 3 en 4 is uitgesteld.

Kappen een vervangen bomen
De 97 bomen worden gemerkt met een roze logo van de gemeente. De bomen zijn daardoor makkelijk te herkennen voor bewoners en voorbijgangers. De kap van deze bomen start eind van dit jaar. In het plantseizoen 2019 -2020 worden 97 of meer bomen geplant van een duurzamere boomsoort. Op onze projectpagina: www.haarlem.nl/bomeninschalkwijk staan overzichtskaarten van de te kappen bomen per wijk in Schalkwijk.

Herplantplan
Aan de hand van het advies van de Club van 100 en gemeentelijk beleid wordt nu een herplantplan opgesteld. Hierin wordt aangegeven waar nieuwe bomen kunnen worden geplant en welke boomsoorten geschikt zijn. Het is de bedoeling dat de nieuwe bomen zoveel mogelijk terug komen op de plek van de gekapte bomen.


Meedenken

De bewonersavonden van september en oktober 2019 zijn verplaatst naar het einde van dit jaar.
Tijdens deze bijeenkomsten kunt u reageren op het herplantplan en aangeven welke boomsoort uw voorkeur heeft. Ook kunt u via het e-mailadres bomeninschalkwijk@haarlem.nl opties voor herplant en voorkeur voor een boomsoort doorgeven.

Via deze nieuwsbrief houden wij u op de hoogte wanneer u op het herplantplan kan reageren en toekomstige activiteiten binnen het project.


Copyright © 2019 Gemeente Haarlem