Klankbord verslagen

Op deze pagina vindt u de verslagen van de bijeenkomsten van de klankbordgroepen.

Verslagen Klankbord bijeenkomsten 2024

  • Klankbordgroep Molenplaspark vergadering 19 maart 2024
    • a href=”https://www.wijkraadmolenwijk.nl/wp-content/uploads/2024/03/Notulen-19-maart