Klankbordgroep Molenpark/plas

Deze klankbordgroep houdt zich bezig met het gebruik van het Molenpark en de Molenplas. De klankbordgroep komt 2x per jaar bijeen, eenmaal in het najaar en eenmaal in het voorjaar. In het najaar wordt het gebruik van het park van de voorgaande zomer geƫvalueerd. Indien nodig worden voorstellen ter verbetering gedaan. Die verbeteringen kunnen worden aangebracht in de wintertijd. In het voorjaar wordt bekeken of de gevraagde aanpassingen inderdaad gerealiseerd zijn. Aan het einde van de zomer wordt dan weer bekeken of de aanpassingen de beoogde werking hebben gehad. In deze groep zitten naast wijkbewoners, die dicht bij het park wonen, ook vertegenwoordigers van de gemeente, Veiligheid en Handhaving, alsmede de eigenares van het restaurant De Molenplas.

De groep bespreekt ook het gebruik van het park voor evenementen.