Laag inkomen

Aandacht voor de eenmalige energietoeslag

De kosten zijn hoog. Het rijk keert aan de mensen met inkomens tot 120% van het minimum de eenmalige energietoeslag uit. Dat is een bedrag van in totaal € 1.300.

Voor veel mensen een belangrijke aanvulling op hun inkomen. Om huishoudens attent te maken op deze toeslag zag je in de Abri’s, op driehoeksborden, in de huis-aan-huisbladen onze campagneposter. Niet iedereen weet na het zien van de posters wat te doen.

Team Minima heeft aan mensen die een HaarlemPas of ZandvoortPas hebben het bedrag al automatisch overgemaakt. Eerst € 800 en vanaf half oktober de andere € 500. Omdat de toeslag geen rekening houdt met spaargeld of eigen vermogen, kunnen ook andere huishoudens met een minimum inkomen die € 1.300 aanvragen. De aanvraag kan worden ingediend tot uiterlijk 30 juni 2023.

Als mensen het moeilijk vinden om de aanvraag te doen, kunnen ze naar het Sociaal Wijkteam of bellen met de gemeente en vragen naar team Minima. Er is een telefonisch spreekuur van maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 12.00 uur.