De meeuwencampagne is weer van start

Meeuwenoverlast (2020)

Ervaar je ook meeuwenoverlast in de buurt? Dit is wat jezelf kunt doen:

Meeuwen zoeken vanaf maart naar een geschikte plek om te broeden. Vooral platte daken, dakkapellen en half schuine daken. Als bewoner kun je zelf maatregelen nemen om te voorkomen dat je een nest op je dak krijgt. Maak mogelijke broedplaatsen onbereikbaar door het leggen van een net, het spannen van draden of het plaatsen van pinnen en prikkers. Dit mag alleen als er nog geen nest is.

Toch een nest met eieren op het dak? Omdat meeuwen beschermd zijn, mag je het nest niet verwijderen. Ook mag je de eieren niet rapen of kapot maken.

Geef meeuwen geen eten!
Meeuwen en ook eenden hebben geen extra voer nodig. Het voeren van brood is erg ongezond voor deze dieren, zo erg dat ze er aan kunnen overlijden. Tevens trekt het ongewenste diersoorten aan, zorgt het voor vervuiling in de openbare ruimte, het kan ook leiden tot geluidsoverlast en agressief gedrag van de meeuw.

In Schalkwijk zijn er diverse locaties waar overlast wordt ervaren door het voeren van eenden en meeuwen. Komende weken zal handhaving hierop toe zien en bij excessen optreden. Bij excessen kan er een waarschuwing/bekeuring worden uitgeschreven van €140,- Waarschuwing om dan ook op geen enkele wijze meer vogels (o.a. meeuwen) te voeren!

Maatregelen met subsidie
De beste methode om uw dak vrij te houden van meeuwen en nesten is het laten aanbrengen van meeuwenwering zoals vogelnetten en vogelpinnen. Dit doet een professioneel bedrijf. Een gedeelte van de kosten vergoedt de gemeente, zie: www.haarlem.nl/meeuwenoverlast

 


Mei 2019

Subsidies en tips over meeuwenoverlast

De gemeente komt Haarlemmers dit jaar tegemoet door het verstrekken van maximaal 350 euro voor het aanbrengen van meeuwenwering op het dak en 100 euro voor het dompelen van pas gelegde eieren in biologische olie. Deze tegemoetkoming wordt alleen verstrekt als de meeuwenwering en het nestbeheer worden gedaan door gecertificeerd bedrijf PCF Holland. Vooral van mei tot en met augustus veroorzaken meeuwen overlast. Voorkomen dat meeuwen op daken een nest bouwen en eieren leggen is nog altijd dé manier om meeuwenoverlast te verminderen.

Tips voor bewoners
Omdat meeuwen beschermd zijn, mag u zelf geen eieren van meeuwen rapen, ze uit het nest nemen, beschadigen of vernielen. U mag ook geen meeuwennesten verwijderen of de meeuwen met opzet verontrusten.

Wat u zelf kunt doen tegen meeuwenoverlast:

 • Houd uw (plat) dak en dakgoot goed schoon en verwijder eventueel oude nesten, zodat er geen takjes en bladeren liggen die gebruikt kunnen worden als nestmateriaal.
 • Houd afval van straat. Bied afval op de juiste manier aan en leg geen vuilniszakken op straat. Spreek uw buren erop aan wanneer zij hun afval verkeerd aanbieden.
 • Geef meeuwen geen eten. Meeuwen hebben het extra voer niet nodig. Voeren is ongezond voor de dieren en het trekt ook ongewenste diersoorten aan. Het kan ook leiden tot geluidsoverlast en agressief gedrag van de meeuwen. In Haarlem is het in de openbare ruimte bovendien niet toegestaan om vogels te voeren. Wanneer u dit wel doet, riskeert u een boete van 140 euro.
 • Maak gebruik van de subsidie die de gemeente geeft als u specialisten inschakelt om vogelnetten of vogelpinnen aan te brengen op uw dak. Meer hierover vindt u onder het kopje Subsidies.
 • Maak gebruik van de subsidie die de gemeente geeft als u eieren wilt laten behandelen. Meer hierover vindt u onder het kopje Subsidies.
 • Meld meeuwenoverlast. Dit kan via haarlem.nl/melding
 • Download en print de poster ‘Meeuwen schreeuwen waar ze eten’ en hang deze op in buurthuizen en op plekken waar buurtbewoners komen, zodat ook uw buren in actie komen. Poster ‘Meeuwen schreeuwen waar ze eten’ via haarlem.nl/meeuwenoverlast

Subsidies
Meeuwenwering
De beste methode om uw dak vrij te houden van meeuwen en nesten is het laten aanbrengen van meeuwenwering zoals vogelnetten en vogelpinnen. Dit doet een professioneel bedrijf. De kosten hiervoor bedragen bij een doorsnee plat dak zonder obstakels 300 euro tot 800 euro. De gemeente vergoedt van deze kosten maximaal 350 euro.

Wat moet u doen?

 • U neemt contact op met PCF Holland via www.meldpunthaarlem.nl of via telefoonnummer 06-27828010 en maakt een afspraak.
 • PCF Holland kijkt of er op dit moment geen meeuwen op uw dak nestelen.
 • PCF Holland adviseert u wat de beste meeuwenwering is en geeft aan wat de kosten zijn.
 • U gaat akkoord met de kosten en u laat de meeuwenwering aanbrengen. U betaalt het afgesproken bedrag minus 350 euro.

Nestbeheer (dompelen van eieren)

 • Als u toch een nest vindt en u wilt niet dat de eieren uitkomen, neem dan contact op met PCF Holland via www.meldpunthaarlem.nl.
 • Maak een afspraak, zodat PCF Holland kan onderzoeken of de eieren net zijn gelegd. Alleen dan mogen de eieren in biologische olie worden gedompeld.
 • Na het onderzoek geeft PCF Holland aan wat ze gaan doen. Er zijn 2 opties. De eieren worden gedompeld. U betaalt 25 euro. De rest betaalt de gemeente. Als het niet mogelijk is om de eieren te dompelen dan betaalt u niets.

www.haarlem.nl/meeuwenoverlast

Last van meeuwen? Kom in actie!

Wakker worden van het gekrijs, vuilniszakken die opengetrokken worden, poep op uw wasgoed. Vooral van mei tot en met augustus kunnen meeuwen veel overlast veroorzaken. Voorkom dat u dit jaar een nest op uw dak krijgt!

Meeuwen zijn wettelijk beschermd. Daardoor is het lastig voor de gemeente om de meeuwenoverlast tegen te gaan. Als bewoner kunt u wel zelf iets doen. Neem snel maatregelen om te voorkomen dat u een nest op uw dak krijgt.

Nestelen
Meeuwen zoeken vanaf maart naar een geschikte plek om te gaan broeden. De laatste veertig jaar vinden ze die steeds vaker in de stad. Daar zijn nu eenmaal veel veilige en beschutte plekjes te vinden. Vooral op platte daken, dakkapellen en half schuine daken.

Geef meeuwen geen eten
Meeuwen hebben geen extra voer nodig. Voeren is ongezond voor de dieren en het trekt ook ongewenste diersoorten aan. Het kan ook leiden tot geluidsoverlast en agressief gedrag van de meeuwen. In Haarlem is het in de openbare ruimte bovendien niet toegestaan om vogels te voeren. Wanneer u dit wel doet, riskeert u een boete van 140 euro.

Samen overlast beperken
Woont u in een straat of buurt met huizen die aantrekkelijk zijn voor meeuwen? Er is een simpele manier om te voorkomen dat meeuwen in uw straat een nest bouwen. Ga vanaf maart tot eind juni regelmatig uw dak op en veeg het schoon. Een dak dat leeg is en geen schuilhoekjes heeft maakt het minder aantrekkelijk voor meeuwen om een nest te bouwen. Dit werkt het best als u deze actie samen met uw buren doet. Niet iedereen kan of durft een dak op, dus het organiseren van ‘dakvegers’ in de straat kan dan een oplossing zijn.

Een andere optie is om plastic vlaggetjes op uw dak te spannen of vliegers in te zetten om de vogels af te schrikken. Ervaring leert wel dat de vogels hier na verloop van tijd wel aan wennen.

Vogelnetten
Het spannen van draden of vogelnetten op het dak werkt goed omdat vogels er dan niet kunnen landen. Dit kunt u laten doen door een erkend bedrijf. Het kost voor een gemiddeld plat dak zonder obstakels zo’n 300 tot 800 euro. Voor een deel van de kosten geeft de gemeente Haarlem een subsidie van maximaal € 350, waardoor de rekening van het bedrijf lager uitvalt. Zo bent u bovendien definitief van de overlast op uw dak af.

Om te voorkomen dat de meeuwen dan een dak verderop gaan broeden, werkt dit het beste als u het met meerdere buren tegelijk doet. De gemeente werkt voor het plaatsen van netten samen met een gecertificeerd bedrijf dat ook de afhandeling van het subsidie verzorgt.

Toch een nest?
Toch een nest met eieren op uw dak? Dit mag u niet verwijderen! De gemeente Haarlem heeft samen met Alkmaar en Leiden een speciale ontheffing om ook andere methoden in te zetten in de strijd tegen meeuwenoverlast. Een erkend bedrijf mag pas gelegde eieren in biologische olie dopen, om te voorkomen dat ze uitkomen. Dat kan alleen als het ei net gelegd is. De gemeente subsidieert nestbeheer en werkt hierin samen met een gecertificeerd bedrijf.

Meer informatie over wat u (samen met uw buurt) kunt doen aan meeuwenoverlast en over wat de gemeente doet, staat op www.haarlem.nl/meeuwenoverlast. Ook kunt u een melding doen van een nest.


In Haarlem is het voortaan verboden om meeuwen en duiven te voeren in de openbare ruimte. De gemeente heeft dit besloten om overlast van meeuwen en duiven in de stad tegen te gaan.

Mensen die na waarschuwingen toch voer neergooien waar meeuwen en duiven op afkomen, kunnen zelfs een boete van € 140 krijgen. Maar belangrijker is dat iedereen weet dat voeren en achterlaten van etensresten meeuwen en ander ongedierte aantrekt en dus de overlast vergroot.

Ieder jaar heeft Haarlem te maken met meeuwenoverlast. Vooral in voorjaar en zomer krijgt de gemeente veel meldingen over gekrijs, bevuiling door poep, het opentrekken van vuilniszakken en (schijn)aanvallen van de dieren. Buurten met veel platte daken zijn extra aantrekkelijk voor meeuwen om te nestelen. De gemeente geeft subsidie voor maatregelen die voorkomen dat meeuwen een nest op hun dak bouwen.

Lees meer op www.haarlem.nl/meeuwenoverlast.


Maart 2018

Uit gemeentelijk onderzoek blijkt dat bijna de helft van de Haarlemmers hinder ondervindt van meeuwen. Als gemeente willen we deze overlast natuurlijk graag verminderen. Omdat veel meeuwen zich vanaf april nestelen op platte daken, hoop ik dat u in de wijk aandacht wilt schenken aan drie preventiemethoden:

 • Het schoonhouden van (platte) daken. Meeuwen nestelen zich namelijk bij voorkeur op plekken waar voldoende nestmateriaal aanwezig is.
 • Het plaatsen van meeuwenwering door een gecertificeerd bedrijf. De gemeente biedt hiervoor in bepaalde gevallen een financiële tegemoetkoming.
 • Het laten behandelen van eieren met biologische olie, waardoor deze niet uitkomen. Ook hiervoor is een subsidie beschikbaar.

Voor meer informatie verwijs ik u graag naar onze website:

https://www.haarlem.nl/meeuwenoverlast

Ik hoop dat de gemeente Haarlem mag rekenen op uw medewerking!