Leefbaarheid en Initiatiefraad zoekt nieuw lid uit Haarlem Schalkwijk

Ook in 2020 en 2021 heeft gemeente Haarlem een budget van €230.000 beschikbaar voor initiatieven uit de stad. Wie geld krijgt om een initiatief voor de eigen buurt uit te voeren bepalen Haarlemmers zelf via de Leefbaarheid en Initiatiefraad. Uit elk stadsdeel neemt één Haarlemmer plaats in de raad. We zijn op zoek naar een nieuw raadslid uit Haarlem Schalkwijk. Enthousiast? Geef uzelf dan op!

Geef uzelf op voor de Leefbaarheid en Initiatiefraad

Het raadslid dat vanuit Haarlem Schalkwijk plaatsnam in de raad gaat stoppen, daarom zijn we op zoek naar mensen uit dit stadsdeel die het leuk vinden om deel te nemen aan de Leefbaarheid en Initiatiefraad. De raad komt 12 keer per jaar bij elkaar, dit komt er op neer dat het leden zo’n 3 uur per maand kost. De leden van de raad krijgen geen vergoeding en worden voor twee jaar gekozen.

Iedereen die ouder is dan 16 jaar uit Haarlem Schalkwijk kan zich tot en met 15 december 2020 opgeven voor deze raad. Dat doet u door een e-mail te sturen naar initiatief@haarlem.nl onder vermelding van Leefbaarheid en Initiatiefraad. Vermeld in de mail uw naam, adres en telefoonnummer.

De kandidaat wordt door middel van een loting gekozen.

Gemeente website.

Facebook