Leefbaarheid en Initiatiefraad zoekt nieuw lid

Leefbaarheid en Initiatiefraad zoekt nieuw lid uit Haarlem Schalkwijk —
Beslis jij mee welke Haarlemmers geld krijgen voor een goed idee?

Ook in 2020 en 2021 heeft gemeente Haarlem een budget van €230.000 beschikbaar voor initiatieven uit de stad. Wie geld krijgt om een initiatief voor de eigen buurt uit te voeren bepalen Haarlemmers zelf via de Leefbaarheid en Initiatiefraad. Uit elk stadsdeel neemt één Haarlemmer plaats in de raad. We zijn op zoek naar een nieuw raadslid uit Haarlem Schalkwijk. Enthousiast? Geef uzelf dan op!

Leefbaarheid en Initiatiefbudget
Gemeente Haarlem heeft een budget van ongeveer €230.000 voor initiatieven uit de stad, dit noemen we het Leefbaarheid en Initiatiefbudget. Alle Haarlemmers kunnen aanspraak maken op dit budget.

De stad bepaalt
Maar wie maakt aanspraak op dit budget? Dat is aan de stad. De Leefbaarheid en Initiatiefraad, bestaande uit vijf inwoners van Haarlem, ieder uit een ander stadsdeel, beoordelen de aanvragen en verdelen het geld. Eén van de gebiedsverbinders van de gemeente ondersteunt de raad, maar heeft geen stem. Zo bepaalt de stad zelf wat een goed initiatief is voor de stad.

Geef uzelf op voor de Leefbaarheid en Initiatiefraad
Het raadslid wat vanuit Haarlem Schalkwijk plaatsnam in de raad gaat stoppen, daarom zijn we op zoek naar mensen uit dit stadsdeel die het leuk vinden om deel te nemen aan de Leefbaarheid en Initiatiefraad. De raad komt 12 keer per jaar bij elkaar, dit komt er op neer dat het leden zo’n 3 uur per maand kost. De leden van de raad krijgen geen vergoeding en worden voor twee jaar gekozen.

Iedereen die ouder is dan 16 jaar uit Haarlem Schalkwijk kan zich tot en met 15 december 2020 opgeven voor deze raad. Dat doet u door een e-mail te sturen naar initiatief@haarlem.nl onder vermelding van Leefbaarheid en Initiatiefraad. Vermeld in de mail uw naam, adres en telefoonnummer.

De kandidaat wordt door middel van een loting gekozen.

Gebruik maken van het Leefbaarheid en Initiatiefbudget
Bekijk de pagina van het Leefbaarheid en Initiatiefbudget voor meer informatie. [https://www.haarlem.nl/leefbaarheid-en-initiatiefbudget/]