Molenpark/plas

Op 15 maart jl. is de werkgroep Molenpark/plas weer bijeen geweest.

Gesproken is over alle wensen, die tijdens de winterwandeling geuit waren. Een aantal van deze wensen kan al voor de komende zomer verwezenlijkt worden; een aantal – wat
ingrijpen
der plannen – moet nog een poosje wachten. De werkgroep zal de komende maanden nog bekijken, of alle toegezegde beloftes ook worden waargemaakt en na de zomer volgt een evaluatie. Dank aan de bewoners voor hun inbreng, en dank aan gemeente, de Molenplas en Spaarnelanden voor het verwezenlijken van de plannen!