Buurtouders Molenwijk van start

Van Start…

Vlnr: Ruud Vader (coördinator buurtouders Molenwijk), Kacem (coördinator buurtouders Meerwijk) Kitty van Tooren (Gemeente Haarlem afd. veiligheid), Wouter Moné (lid wijkraad) Bianca Wuite (lid wijkraad en contactpersoon buurtouders) Riet Ooms (voorzitter wijkraad).

Het is 28 mei 2018. De voorspelde onweersbui is uitgebleven en het is te warm voor de dikke buurtouder jacks. Toch worden die, voor de gelegenheid van de eerste patrouille, voor een foto even aangetrokken. Twee weken eerder had Kacem, de coördinator van de buurtouders Meerwijk, onze mensen bijgepraat over het hoe en wat van buurtouder rondes. Hij benadrukte dat buurtouders geen verlengstuk zijn van de politie, maar hun focus richten op jongeren in de wijk. Vaak hangen die rond en hebben ze geen voor hen geschikte voorzieningen. De buurtouders proberen de wensen van jongeren op te vangen en ze te geleiden naar zinvolle tijdbesteding waardoor de buurt minder overlast heeft. In Europawijk en Meerwijk functioneren buurtouders al een paar jaar met succes en Molenwijk begint vandaag met een soortgelijk project. In hun eerste ronde hebben de twee buurtouders al contact gemaakt met jongeren die een beetje doelloos hingen bij de Brandarisschool. Uit een gesprek met hen blijkt dat ze eigenlijk liever zouden willen voetballen, maar daar zijn ter plaatse geen voorzieningen voor. Een signaal dat de coördinator gaat doorgeven aan Kitty van Tooren, van de gemeente. Misschien kan die helpen een veldje met doelpalen te organiseren.

Tijdens de aanloop naar deze startronde waren helaas twee buurtouders die zich hadden opgegeven afgevallen, vandaar de ronde met slechts twee buurtouders. Hun eerste taak zal zijn om meer ouders enthousiast te maken om mee te doen. Bent u geïnteresseerd? Meldt u dan aan bij Bianca Wuite, lid Wijkraad Molenwijk en contactpersoon voor de buurtouders.

info@wijkraadmolenwijk.nl

 


22 mei 2018

In navolging van succesvolle projecten in Europawijk en Meerwijk start nu ook Molenwijk met een buurtouders project.
De focus van de buurtouders ligt vooral op het positief bejegenen van jeugdigen die overlast veroorzaken. De buurtouders vervullen nadrukkelijk geen rol als verlengstuk van de politie bij hun taak als handhavers van veiligheid en openbare orde. Het is belangrijk om je te realiseren dat buurtouders vooral op een positieve wijze jongeren die overlast veroorzaken op hun gedrag willen aanspreken en ze eventueel naar alternatieven als sport of alternatieve tijdbestedingen verwijzen.
De eerste routes in Molenwijk gaan worden gelopen op maandag 28 mei, er zijn nu 3 vrijwilligers die dit willen doen en de wijkraad hoopt dat dat aantal binnenkort wordt uitgebreid. De nieuwe buurtouders moeten tijd nemen om de ideale invulling van hun rol te ervaren. De eerste tijd zal het vooral gaan om gezien te worden en contact te maken met de doelgroep jongeren, alsmede ook met volwassenen die mogelijk geïnteresseerd zijn om ook buurtouder te worden. Ook het bepalen van de meest geschikte looproutes moet groeien. Voor de hand liggende plekken zijn de entree van de Jumbo en de traverses van Sandenburg en Prattenburg. Na het lopen wordt aan de coördinator gerapporteerd welke bijzonderheden er zijn waargenomen/voorgevallen. Dit wordt in een logboek bijgehouden.
In Meerwijk worden ‘verdachte situaties’ zoals bijvoorbeeld zaklantaarnschijnsel in gebouwen in aanbouw, gemeld aan de politie in verband met mogelijke diefstal van bouwmaterialen. Ook is het voorgekomen dat een jongen voor onaangepaste gedrag is verwezen naar het Haarlemse Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG), waarna het gedrag van de jongen verbeterde.

Van Meerwijk zijn voorlopig buurtouder jacks geleend, zodat de vrijwilligers op de 28e in gepaste kleding hun rondes in Molenwijk kunnen doen. In deze jacks wordt op 17 mei tijdens de startbespreking een groepsfoto gemaakt, zie hieronder. Er is overleg gaande met de gemeente hoe deze dit Molenwijk project nog verder kan ondersteunen.