Nationale Voorleeslunch voor senioren

5 oktober in de Bibliotheek Haarlem Schalkwijk

De eerste vrijdag in oktober is jaarlijks uitgeroepen tot Nationale Ouderendag. Ouderen kunnen tijdens de Nationale Voorleeslunch in heel Nederland luisteren naar het landelijke Voorleeslunchverhaal van Yvonne Keuls. De Bibliotheek Haarlem Schalkwijk (Fie Carelsenplein 2) doet van harte mee aan dit evenement en heeft Erik van Muiswinkel bereid gevonden om op deze dag te komen voorlezen aan ouderen.

Programma
11:30 Ontvangst
12:00 Start voorlezen door Erik van Muiswinkel
12:15 Einde voorlezen, aanvang lunch (
Gelegenheid voor interviews)
13:00 Einde Voorleeslunch

Nationale Voorleeslunch
Voorlezen kan een rol spelen in het doorbreken van het isolement waarin sommige ouderen verkeren. Met de Nationale Voorleeslunch willen wij samen met de Leescoalitie laten zien dat voorlezen een prettige en gemakkelijk toe te passen dagbesteding is, die bijdraagt aan de kwaliteit van zorg voor ouderen.

Aanmelden
Wilt u bij de Voorleeslunch aanwezig zijn, meldt u zich dan s.v.p. uiterlijk dinsdag 2 oktober aan bij:
Mike Warners, e-mail:
mike.warners@bibliotheekzuidkennemerland.nl en
telefonisch bereikbaar via 023 511 53 06.

Meer informatie vindt u op onze website www.bibliotheekzuidkennemerland.nl

Persuitnodiging