Nieuwe bestemmingsplannen Schalkwijk

De bestemmingsplannen voor Schalkwijk zijn op onderdelen verouderd en dienen nodig aangepast te worden. Daarom heeft wethouder Van Spijk een startnotitie opgesteld, waarin de wijzigingen zijn aangegeven. Voor Molenwijk zijn er vooral aanpassingen in 3 gebieden: ten westen van de Zwemmerslaan, ten oosten van de Zwemmerslaan en het gebied bij de Frieslandlaan 2/Zevenwoudenplantsoen 7. Uitgebreide informatie hierover vindt u in bijgaand document.
Zodra er meer nieuws is over deze plannen, zullen wij u uiteraard informeren.

Bestemmingsplan – Startnotitie met bijlagen