Ogen en oren van de wijk

Foto: Jurriaan Hoefsmit

De vier wijkraden in Schalkwijk hebben al veel voor elkaar gekregen in hun stadsdeel. Dat kan gaan om kleine dingen, zoals het plaatsen van een picknicktafel of speeltoestel, maar ook voor grotere kwesties maken ze zich hard.

Bron: Gemeente Haarlem

Zoals de geplande opknapbeurt voor de straten en pleinen in een deel van Meerwijk. “Dit is een ingrijpend project, omdat de wijk dan meteen ook een warmtenet krijgt”, vertelt Marijke ’t Hart, voorzitter van wijkraad Meerwijk. “De bewoners en de wijkraad worden betrokken bij de inspraak. Wijkraad Boerhaavewijk heeft de parkeerproblemen bij de Lidl onder de aandacht van de gemeente gebracht. De grootste problemen daar zijn nu opgelost.”

Meer invloed

De eerste wijkraden werden opgericht in de jaren zeventig. Bewoners organiseerden zich in wijkraden om zo een gesprekspartner van de gemeente te zijn. “Dat is in Schalkwijk goed gelukt”, zegt Riet Ooms, voorzitter van wijkraad Molenwijk. “Voor de gemeente zijn wij de oren en ogen van de wijk. We weten wat er speelt en kunnen de gemeente gevraagd en ongevraagd adviseren over zaken die onze wijk aangaan. Voor een inwoner is de drempel om de gemeente te benaderen met een bezwaar of zienswijze vaak hoog. Bovendien is niet altijd duidelijk bij wie je het beste terecht kunt. Wij kunnen buurtbewoners hierbij helpen.”

Overleg met de burgemeester

Als je als wijkraad iets wilt bereiken, kun je beter constructief samenwerken dan telkens de hakken in het zand zetten, leert de ervaring. Dan is het belangrijk dat je goed geïnformeerd wordt, liefst al in een vroeg stadium. “Dat worden we zeker”, zegt Yvonne van Schie, voorzitter van wijkraad Europawijk. “Vier keer per jaar hebben we overleg met onder meer burgemeester Jos Wienen, woningcorporaties, wijkagenten, Spaarnelanden en maatschappelijk werkers. Hierdoor weten wij vaak al vroeg wat er speelt, in de wijk en bij de gemeente. Daarnaast zitten we maandelijks met het gebiedsmanagent van de gemeente aan tafel.”

Wijkraden werken samen

Regelmatig bundelen de vier wijkraden hun krachten. Als er onderwerpen spelen die heel Schalkwijk aangaan, benaderen de voorzitters de gemeente samen. “Zo hebben we onze bezwaren tegen de plannen om zonnepanelen op de plassen rondom Schalkwijk aan te leggen, kenbaar gemaakt”, vertelt Yvonne. “We worden nu betrokken bij het onderzoek naar andere mogelijkheden om in Schalkwijk zonnepanelen te plaatsen. Met de ondernemers en bouwpartners van Centrum Schalkwijk hebben we bereikt dat rondom het nieuwe winkelcentrum een grotere diversiteit aan woningen wordt gebouwd. Ook hebben we onze zorgen geuit over de manier waarop tijdens de bebouwing van Schalkwijk Midden de toegang naar de Italiëlaan vanaf de Europaweg zou worden afgesloten. We hebben de gemeente meerdere malen verzocht het plan te heroverwegen – met succes.”

Dertig wijkraden

Gemeente Haarlem werkt graag samen met de dertig wijkraden die de stad telt en ondersteunt hen waar nodig. Ze hebben hiervoor zelf aanbevelingen gedaan in gesprekken met de gemeente over hun rol in de gemeentelijke besluitvorming. Zo spraken ze de behoefte uit om vaker kennis en ervaringen met elkaar te delen, iets wat de gemeente graag wil faciliteren. Ook zou de gemeente kunnen helpen nieuwe mensen te betrekken bij het wijkraadswerk. Wijkraad Boerhaavewijk bijvoorbeeld zoekt al een paar maanden een nieuwe voorzitter. Dit artikel is een van de manieren waarop de gemeente deze vacature bij een breed publiek onder de aandacht brengt.

Woont u in Boerhaavewijk, heeft u bestuurlijke ervaring en wilt u iets voor uw wijk betekenen? Dan komt het bestuur graag met u in contact. Meer weten? Kijk op www.boerhaavewijk.nl.

Tekst: Els Meijers / Gemeente Haarlem